Herontwikkeling Van Hasseltlaan, Delft

DUWO wil de verouderde studentenwoningen aan de Van Hasseltlaan in Delft herontwikkelen. We stemmen deze plannen graag af met de huidige bewoners, de omwonenden en de gemeente Delft.

Actuele ontwikkelingen Maart 2024

Bij bewoners en omwonenden leven veel zorgen en vragen over het project. Hierover blijven we graag in goed gesprek. We begrijpen de zorgen, het is een groot project met impact op de directe woon- en leefomgeving. Er klinkt kritiek op het voortraject (de totstandkoming van het PlanUitwerkingskader van de gemeente), op het lopende participatietraject dat DUWO organiseert en op de communicatie over het project. Op dit moment maken we voor het project even pas op de plaats. We beraden ons op de te nemen stappen en stemmen dit af met de gemeente. Het gesprek over het participatietraject gaan we graag aan met de belanghebbenden (denk aan opzet, aantal bijeenkomsten, werkvorm) om vervolgens de plannen, samen met hen, inhoudelijk verder te brengen.  Wij zullen binnen afzienbare tijd dit gesprek op een constructieve manier hervatten. Eerder noemden we de datum van 15 april voor de eerstvolgende bijeenkomst, maar deze zal dan nog niet plaatsvinden. De gemeente gaat eerst een bewonersavond organiseren over het PlanUitwerkingsKader (PUK). Hiervoor stuurt zij een uitnodiging naar de brede omgeving en de bewoners.

Het planvoornemen 
De studentenwoningen aan de Van Hasseltlaan stammen uit 1974 en zijn verouderd. Daarnaast is er in Delft nog altijd een groot tekort aan studentenwoningen. Om deze redenen onderzoekt DUWO de mogelijkheid om de gebouwen aan de Van Hasseltlaan te herontwikkelen. Het kan gaan om opknappen, maar ook (deels) sloop en nieuwbouw, met extra toe te voegen studentenwoningen.  

Gemeentelijke kaders 
Het plan dat we gaan maken, moet voldoen aan een aantal kaders die de gemeente heeft vastgesteld. Deze kaders staan in een zogeheten PlanUitwerkingsKader (PUK). Dit is dus nog geen plan. Nu de kaders bekend zijn, volgt interne besluitvorming bij DUWO over dit planvoornemen en kan onze projectorganisatie worden ingericht.

Participatie 
Bij het opstellen van het plan betrekken wij graag onze huidige bewoners en de omwonenden. In het najaar van 2023 nodigden wij hen uit voor dit participatieproces.

Presentaties en verslag eerste buurtbijeenkomst 29 november 2023
Op 29 november vond de eerste buurtbijeenkomst voor omwonenden plaats. De gemeente, Vakwerk en DUWO hebben een presentatie gehouden. De inhoud daarvan kunt u hier vinden. Het verslag van de bijeenkomst kunt u hier lezen.

Tweede buurtbijeenkomst 1 februari 2024
Naar aanleiding van wensen en zorgen die omwonenden meegaven op en na 29 november jl., zijn de plannen deels aangepast. Deze hebben we met omwonenden besproken tijdens de tweede buurtbijeenkomst op 1 februari. Dit had de vorm van een inloop, waarbij veel reactieformulieren zijn ingeleverd. Het verslag vindt u hier. De panelen over de aangepaste plannen kunt u hier downloaden. 

  • Paneel 1 
  • Paneel 2 
  • Paneel 3

Het proces en de planning in hoofdlijnen vindt u hier. Binnenkort volgt er meer informatie over de 3e bijeenkomst.

Vragen en antwoorden
DUWO en de gemeente krijgen geregeld vragen over het project Van Hasseltlaan. Via onderstaande lijst proberen we zoveel mogelijk gestelde vragen te beantwoorden, zodat iedereen over dezelfde vragen en antwoorden kan beschikken. Omwille van de leesbaarheid zijn soortgelijke vragen en antwoorden waar mogelijk gecombineerd of samengevat en ingedeeld in categorieën. Sommige vragen geven aanleiding tot een antwoord van DUWO, andere liggen op het terrein van de gemeente en weer andere allebei. Dit vindt u terug in de verschillende antwoordkolommen. Vragen worden zo goed mogelijk weergegeven en zo goed mogelijk beantwoord, aan de lijst kunnen geen rechten worden ontleend. De lijst wordt geactualiseerd bij nieuwe binnenkomende vragen. Op deze website vindt u altijd de meest actuele versie, herkenbaar aan de datum bovenin het document.

Actuele vraag & antwoordlijst

In februari 2024 heeft de gemeente Delft een reeks vragen die zijn gesteld aan het bestuur, beantwoord via een brief aan de indieners van deze vragen. Ter info is deze brief inclusief bijlage hier ook te downloaden. De gegeven antwoorden zijn opgenomen in de genoemde Vraag & Antwoordlijst.

Blijf op de hoogte 
Meld u hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief over de herontwikkeling aan de Van Hasseltlaan. Zo weet u zeker dat u nieuws en uitnodigingen tijdig ontvangt. Uiteraard gebruiken we uw mailadres niet voor andere doeleinden en heeft u bij elke nieuwsbrief ook de mogelijkheid om u af te melden. 

Let op: Door een technische fout zijn aanmeldingen tussen 15 januari en 6 maart 2024 helaas niet geregistreerd. Als u zich in die periode heeft aangemeld voor de nieuwsbrief verzoeken wij u daarom vriendelijk om dit nogmaals te doen.

Eerder gestuurde nieuwsbrieven:

  • Nieuwsbrief No1
  • Nieuwsbrief No2
  • Nieuwsbrief No3
  • Nieuwsbrief No4
  • Huis-aan-huis brief 
  • Nieuwsbrief No5
  • Nieuwsbrief No6
Aanmelden nieuwsbrief

Contact
Heeft u een vraag? Wellicht staat uw vraag bij de lijst van Vragen & Antwoorden hierboven, die we regelmatig bijhouden. Staat uw vraag er niet bij, stel die dan gerust op het project e-mailadres vanhasseltlaanduwonl.