Geen objecten gevonden

Renovatie Vlietpanden

Begin 2024 wordt gestart met de renovatie van de zogenaamde Vlietpanden in Leiden. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

In ieder pand zal zo'n 9 maanden worden gewerkt. Bewoners verhuizen daarom tijdelijk naar de Papengracht 17.
De volgorde van aanpak is Vliet 15, Vliet 13 en Vliet 11.

De gemeenschappelijke ruimtes worden, waar dit nog niet het geval is, naar de achterkant van de panden geplaatst om geluidoverlast naar de buurpanden te beperken. Verder wordt er veel aandacht besteed aan duurzaamheid.

Sociaal plan

Voor een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden en afspraken, bekijk het sociaal plan hieronder:

Verhuisvergoeding

Als je tijdens de renovatie moet verhuizen, heb je recht op een verhuiskostenvergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de kosten die je voor de verhuizing moet maken, te dekken.

Vragen?

Via nieuwsbrieven en deze webpagina houden we je op de hoogte van het project. Heb je nog vragen? Neem dan vooral contact met ons op.