Geen objecten gevonden

Renovatie Van Hasseltlaan

Deze pagina is bedoeld voor de bewoners van het DUWO gebouw aan de Van Hasseltlaan

Sinds 1974 biedt de Van Hasseltlaan woonruimte aan meer dan 700 studenten. De gebouwen zijn inmiddels bijna 50 jaar oud en om ze voor de toekomst te behouden, is onderhoud nodig.
DUWO onderzoekt de mogelijkheid om de gebouwen aan de Van Hasseltlaan te herontwikkelen. Het kan gaan om opknappen, maar ook (deels) sloop en nieuwbouw, met extra toe te voegen studentenwoningen.

Gemeentelijke kaders 
Het plan dat we gaan maken, moet voldoen aan een aantal kaders die de gemeente heeft vastgesteld. Deze kaders staan in een zogeheten PlanUitwerkingsKader (PUK). Dit is dus nog geen plan. Nu de kaders bekend zijn, zijn we bij DUWO een projectgroep gestart.

We verwachten in 2025 te starten met de uitvoering van dit project. Op deze pagina houden we je op de hoogte over de plannen.  

Vragen?
Lees hieronder de nieuwsbrieven of neem contact met ons op: