Geen objecten gevonden

Waarom deze renovatie?

Renovatie wil zeggen dat er dringend noodzakelijke werkzaamheden in de woongebouwen worden uitgevoerd en dat er daarnaast verbeteringen/veranderingen in het pand worden gerealiseerd.

In het geval van de Opaallaan gaat het bijvoorbeeld om het verzelfstandigen van de wooneenheden, maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren, zoals meer en betere verlichting in de gangen, er komen glasopeningen in de deuren van de algemene ruimten en we plaatsen camera‚Äôs in de lift en in de entreehal. Daarnaast is er aandacht voor de brandveiligheid. Ook wordt de fietsenstalling heringericht zodat deze prettiger te gebruiken is. Er worden duurzaamheidsmaatregelen getroffen, zoals het beter isoleren van het gebouw en de aanleg van zonnepanelen op het dak.