Geen objecten gevonden

Verhuisvergoeding Opaallaan

Als je tijdens de renovatie van de Opaallaan moet verhuizen, heb je recht op een verhuiskostenvergoeding. De vergoedingsregeling is in 2017 vastgesteld in overleg met de bewonersorganisaties van DUWO en wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze vergoeding is bedoeld om de kosten die je voor de verhuizing moet maken, te dekken. De vergoeding betreft de permanente verhuizing vanuit een onzelfstandige kamer.

Er zijn verschillende kamergroottes waar het volgende vergoedingsbedrag (afgerond) bij hoort:

17M2 :                789       euro

22M2:                 907       euro

23M2:                 930       euro

24M2:                 954       euro

25M2:                 977       euro

29M2:                 1071     euro