Geen objecten gevonden

Privacy en cookies

Privacy- en cookieverklaring

Via de website, de app en het huurdersportaal worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.  Stichting DUWO acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

- duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;

- onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

- je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;

- passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

- jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens onder andere op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Stichting DUWO is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 juni 2021.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Om de verhuur van woningruimte, de betaling daarvan en het gebruik van het huurdersportaal en de DUWO App mogelijk te maken verzamelen wij jouw:

·         Volledige naam;

·         Nationaliteit;

·         BSN;

·         Kopie ID-bewijs;

·         Adres;

·         Telefoonnummer;

·         E-mailadres;

·         Geboortedatum;

·         Geslacht;

·         Betalingsgegevens;

·         Studiegegevens, inclusief studentnummer;

·         Gegevens van jouw ouders;

·         Gegevens van een derde die de huur voor jou betaalt;

·         Correspondentie met DUWO;

·         Loggegevens van je sleutelgebruik;

·         Meterstanden;

·         Gebruikersnaam van het portaal;

·         Foto’s en video’s (dit betreft de bestanden die je toevoegt aan een reparatieverzoek of de chatfunctie van de app)

Tevens zullen deze gegevens aan unieke codes gekoppeld worden om communicatie met het systeem mogelijk te maken. Wij publiceren jouw gegevens niet. Alleen bij een interne verhuizing zullen de namen van de huisgenoten zichtbaar zijn.

Deze gegevens verzamelen en verwerken wij wanneer je een (huur)overeenkomst met ons hebt gesloten, of wilt gaan sluiten, je ons toestemming hebt gegeven om de persoonsgegevens te gebruiken, wij een gerechtvaardigd belang hebben (bijvoorbeeld ter opsporing of preventie van fraude en overlast) of wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Bij zakelijke evenementen zoals openingen van een nieuw gebouw worden foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen geplaatst worden bij een artikel op onze website of nieuwsbrief. De foto’s worden niet verder gebruikt tenzij daar expliciet toestemming voor gevraagd is. Mocht je niet willen dat je foto op de website of nieuwsbrief komt, laat het dan weten aan de fotograaf of neem contact met ons op via onze contactpagina.

Cameratoezicht

Wij maken gebruik van cameratoezicht. Cameratoezicht wordt gebruikt voor de veiligheid van de huurders en onze gebouwen. Overal waar wij cameratoezicht hebben, hebben wij informatieborden opgehangen. De camera’s zijn zo opgesteld dat zij niet in woningen of bergingen en zo min mogelijk de openbare weg of eigendommen van anderen filmen. De camera’s worden alleen ingezet als het niet anders kan.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan de derden die nodig zijn om de door jou gevraagde diensten te kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudsdiensten, IT- dienstverleners en gemeenten. Ook delen wij gegevens met onderwijsinstellingen voor de campuscontrole en het toewijzen en de verhuur van woningen aan buitenlandse studenten.

Beveiliging en bewaren

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Wij bewaren jouw gegevens voor zolang als dat voor ons nodig is. Bijvoorbeeld voor de duur van jouw huurovereenkomst, maar ook enige tijd daarna omdat de wet ons dat verplicht.

In de Woningwet is aangegeven dat wij de persoonlijke informatie en contractinformatie van onze huurders tot 2 jaar na beëindiging van de huurovereenkomst moeten bewaren.

Op grond van de Belastingwet bewaren we financiële gegevens tot 7 jaar na beëindiging van de huurovereenkomst.

Al jouw opgeslagen gegevens worden automatisch na de wettelijke bewaartermijnen uit al onze systemen verwijderd.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, die je doorsturen naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op uw social mediapagina, van ons. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wil weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de privacyverklaring van het specifieke platform: 

Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten. We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (Schrems II zaak) met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookie; Entiteit; waarborgen

 

Soort

Doel

Bewaartermijn

Google Tag Manager

 

Google LLC, Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

 

Functioneel

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

 

Sessie

Google Analytics
 

Google LLC, Verenigde Staten

 

 

Privacyverklaring

Analytisch

 

 

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

 • Een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
 • Verder geen gegevens delen met Google; en
 • We geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.
 

Maximaal 2 jaar

GA Audiences

 

Google LLC, Verenigde Staten

 

 

Privacyverklaring

 

Marketing

Cookies van GA Audiences worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun onlinewebsitegedrag. Dit betekent dat (o.a.) klikgedrag wordt geregistreerd met het doel om effectiviteit te meten en websitebezoekers gepersonaliseerde content te laten zien.

 

Maximaal 6 maanden

Google Adwords (Conversion) 

Google DoubleClick 

Google Dynamic Remarketing  

 

Google LLC, Verenigde Staten 

 

 

Privacyverklaring 

 

Marketing

 

Cookies van Google worden gebruikt voor experimenteren met de effectiviteit van advertenties over de websites.   

 

Cookies van Google AdWords worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun online websitegedrag.  

Wij doen aan remarketing en meten onze advertentiecampagnes door om relevante advertenties te laten zien. Deze website maakt gebruik van de retargeting opties van Google. Dit maakt het mogelijk om bezoekers aan onze website die al eerder belangstelling hebben getoond, gericht te benaderen met op de persoon en diens interesses afgestemde advertenties in de Google zoekmachine en het Google Netwerk

 

Maximaal 1 jaar

Facebook Custom Audience

 

Facebook, Verenigde Staten

 

 

Privacyverklaring

 

 

Marketing

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren bijvoorbeeld een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht adverteren en gepersonaliseerd te adverteren.

 

Maximaal 3 maanden

Diversen:

 

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

 

Functioneel

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegevens voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Maximaal 2 jaar

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Rechten van betrokkenen

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op informatie

Je hebt er recht op om te weten welke informatie over je is opgeslagen, waarom (met welk doel) het is opgeslagen, hoe lang het bewaard wordt en met wie de gegevens mogelijk gedeeld worden. Dit staat beschreven in het overzicht gegevens huurders. In de gebruiksvoorwaarden en in deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij met je gegevens omgaan.

 • Recht op inzage

Je hebt er recht op om te weten welke gegevens wij van je hebben opgeslagen en verwerkt.

VERZOEK TOT INZAGE

 • Recht op rectificatie

Als je ziet dat wij verkeerde gegevens van jou hebben opgeslagen, kun je dat melden. Je moet hierbij wel kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn. Je kunt een aanvraagformulier insturen met het verzoek om bepaalde gegevens te wijzigen. Je e-mailadres en telefoonnummer kun je zelf wijzigen als je inlogt op www.duwo.nl.

AANVRAAG RECTIFICATIE

 • Recht op vergetelheid

Volgens de wet heb je er recht op om aan te geven dat je wil dat alle gegevens die wij van je hebben opgeslagen worden verwijderd. Bij een verzoek tot verwijdering moeten wij echter twee andere wetten naleven die bepalen dat wij gegevens moeten bewaren. Deze hebben voorrang op het recht om vergeten te worden.

 • Recht op beperking verwerking

Dit recht houdt in dat jouw opgeslagen persoonsgegevens (tijdelijk) door ons niet gebruikt mogen worden. Dit verzoek kun je bijvoorbeeld indienen als je vindt dat de gegevens niet kloppen, of wij geen grond hebben om de gegevens te gebruiken.

 • Recht op overdraagbaarheid

Dit recht betekent dat je een verzoek kunt doen om je gegevens door te geven aan een andere organisatie of bedrijf. Bijvoorbeeld als je een nieuwe woning gaat huren bij een andere corporatie.

Wij gaan ervan uit dat als je een woning gaat huren bij een andere corporatie, alle gegevens dan al bekend zijn bij deze corporatie. We sturen jouw gegevens daarom niet automatisch naar hen door. Wel kunnen we op jouw verzoek de gegevens die wij van jou hebben, doorgeven aan een andere organisatie.

 • Recht van bezwaar

Je kunt om specifieke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Het gebeurt alleen niet vaak dat we de verwerking van je gegevens daadwerkelijk stoppen, want we zijn verplicht om je gegevens te verwerken zolang je huurder bij ons bent. Wij moeten namelijk als woningbouwcorporatie de Woningwet en de Belastingwet naleven.

We willen je echter wel de mogelijkheid geven om hiertegen bezwaar te maken.

BEZWAAR MAKEN

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

DUWO

Professor Schermerhornstraat 4

2628 PZ Delft

Contactformulier:            www.duwo.nl/contact/contactformulier

Telefoonnummer:           0900-235896

KvK-nummer:                    27220173

Deel deze pagina