Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. In de AVG is onder andere beschreven welke rechten je hebt als je persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt door een bedrijf of organisatie. 

Hieronder worden deze rechten kort beschreven. Als je meer informatie wilt hebben, kun je dat vinden op de  website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze organisatie houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. 

Recht op informatie

Je hebt er recht op om te weten welke informatie over je is opgeslagen, waarom (met welk doel) het is opgeslagen, hoe lang het bewaard wordt en met wie de gegevens mogelijk gedeeld worden. Dit staat beschreven in het overzicht gegevens huurders. In de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring kun je lezen hoe wij met je gegevens omgaan.

Recht op inzage

Je hebt er recht op om te weten welke gegevens wij van je hebben opgeslagen en verwerkt.

Recht op rectificatie

Als je ziet dat wij verkeerde gegevens van jou hebben opgeslagen, kun je dat melden. Je moet hierbij wel kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn. Je kunt een aanvraagformulier insturen met het verzoek om bepaalde gegevens te wijzigen. Je e-mailadres en telefoonnummer kun je zelf wijzigen als je inlogt op www.duwo.nl.

Recht op vergetelheid

Volgens de wet heb je er recht op om aan te geven dat je wil dat alle gegevens die wij van je hebben opgeslagen worden verwijderd. Bij een verzoek tot verwijdering moeten wij echter twee andere wetten naleven die bepalen dat wij gegevens moeten bewaren. Deze hebben voorrang op het recht om vergeten te worden.

In de Woningwet is aangegeven dat wij de persoonlijke informatie en contractinformatie van onze huurders tot 2 jaar na beëindiging van de huurovereenkomst moeten bewaren.

De Belastingwet geeft zelfs aan dat we financiële gegevens tot 7 jaar na beëindiging van de huurovereenkomst moeten bewaren.

Al jouw opgeslagen gegevens worden automatisch na de wettelijke bewaartermijnen uit al onze systemen verwijderd.

Recht op beperking verwerking

Dit recht houdt in dat jouw opgeslagen persoonsgegevens (tijdelijk) door ons niet gebruikt mogen worden. Dit verzoek kun je bijvoorbeeld indienen als je vindt dat de gegevens niet kloppen, of wij geen grond hebben om de gegevens te gebruiken.

Recht op overdraagbaarheid

Dit recht betekent dat je een verzoek kunt doen om je gegevens door te geven aan een andere organisatie of bedrijf. Bijvoorbeeld als je een nieuwe woning gaat huren bij een andere corporatie. 

Wij gaan ervan uit dat als je een woning gaat huren bij een andere corporatie, alle gegevens dan al bekend zijn bij deze corporatie. We sturen jouw gegevens daarom niet automatisch naar hen door. Wel kunnen we op jouw verzoek de gegevens die wij van jou hebben doorgeven aan een andere organisatie.

Recht van bezwaar

Je kunt om specifieke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Het gebeurt alleen niet vaak dat we de verwerking van je gegevens daadwerkelijk stoppen, want we zijn verplicht om je gegevens te verwerken zolang je huurder bij ons bent. Wij moeten namelijk als woningbouwcorporatie de Woningwet en de Belastingwet naleven.

We willen je echter wel de mogelijkheid geven om hiertegen bezwaar te maken.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden