Samenwerking

We zoeken op alle mogelijke fronten veelvuldig samenwerking met belanghebbende organisaties. Zo werken we samen met onderwijsinstellingen, gemeenten, collega-corporaties en bewonersorganisaties.

Onderwijsinstellingen

DUWO onderhoudt nauw contact met onderwijsinstellingen. Samen met onze partners in het onderwijs huisvesten we onder andere buitenlandse gasten en ontwikkelen we nieuwe studentencomplexen. 
In de Adviesraad Studentenhuisvesting oefenen de onderwijsinstellingen en studentenvakbonden invloed uit op het beleid van DUWO.

Onze belangrijkste partners:

Gemeenten

Met de gemeenten in ons werkgebied zitten we geregeld om de tafel. Zo houden we samen met gemeenten en partners in het onderwijs speciale studentenhuisvestingsoverleggen. Met de gemeenten hebben we prestatieafspraken over toekomstige studentenhuisvesting.

Corporaties

Met andere studentenhuisvesters werken we samen in Kences, het Kenniscentrum voor Studentenhuisvesting. Met regionale corporaties werken we samen in  Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en de  Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).
Onze belangrijkste partners:

Bewoners

DUWO gaat graag in gesprek met haar bewoners. Zo werken we samen met bewonersorganisaties en bewonerscommissies. Studentenhuizen hebben nestoren. De nestor treedt op als contactpersoon tussen DUWO en de bewoners van het studentenhuis. Lees meer over bewonersparticipatie.

Onze belangrijkste partners:

  • Duwoners (Amsterdam, Haarlem, Hoofddorp)