Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language

Samenwerking

We zoeken op alle mogelijke fronten veelvuldig samenwerking met belanghebbende organisaties. Zo werken we samen met bewonersorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten en collega-corporaties. Ook beheert DUWO studenteneenheden voor derden.

Bewoners

DUWO gaat graag in gesprek met haar bewoners. Zo werken we samen met bewonersorganisaties en bewonerscommissies. Studentenhuizen hebben nestoren, in grotere studentencomplexen zijn er ook studentbeheerders. De nestor of studentbeheerder treedt op als contactpersoon tussen DUWO en de bewoners van het studentenhuis. Ook schakelt DUWO regelmatig studenten in voor panelgesprekken om input te krijgen over belangrijke thema’s (hospiteren, veiligheid, huisvesting internationale studenten) of feedback op nieuwe producten of diensten (ROOM, DUWO-app)

Lees meer over bewonersparticipatie.

Onze belangrijkste partners:

 • BRES (Leiden)
 • Duwoners (Amsterdam, Haarlem, Hoofddorp)
 • Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU, Amstelveen)
 • WijWonen (Delft)
 • De Eerste Kamer (Den Haag)

Onderwijsinstellingen

DUWO is ontstaan vanuit de onderwijsinstellingen en onderhoudt nauw contact met haar partners in haar werkgebied. Samen werken we aan een ‘eerlijk thuis voor elke student’ en voldoende kwalitatief goede én betaalbare studentenhuisvesting met aandacht voor studentenwelzijn. We maken afspraken over huisvesting van studenten en ontwikkelen nieuwe studentencomplexen. In de DUWO Adviesraad Studentenhuisvesting oefenen de onderwijsinstellingen en studentenvakbonden invloed uit op het beleid van DUWO.

Onze belangrijkste partners (ook lid van de DUWO Adviesraad Studentenhuisvesting):

 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • IHE Delft Institute for Water Education
 • De Haagse Hogeschool
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool Leiden
 • Koninklijk Conservatorium
 • Rietveld Academie
 • Saxion Hogeschool
 • Technische Universiteit Delft
 • Universiteit van Amsterdam 
 • Universiteit Leiden
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Wageningen University & Research

Gemeenten

Met de gemeenten in ons werkgebied zitten we geregeld om de tafel om te praten over onder andere de aanpak van de kamernood, maar ook over zaken als (brand-, inbraak en sociale-) veiligheid en studentenwelzijn. Zo houden we samen met gemeenten, onderwijsinstellingen en studentenvakbonden speciale studentenhuisvestingsoverleggen. Met de gemeenten hebben we prestatieafspraken over zaken betaalbaarheid, veiligheid en toekomstige studentenhuisvesting.

Corporaties

Met andere studentenhuisvesters werken we samen in Kences, het Kenniscentrum voor Studentenhuisvesting. Met regionale corporaties werken we samen in  Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en de  Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

Onze belangrijkste partners:

 • Idealis
 • Woningstichting Rochedale
 • SSH Student Housing
 • SSH&
 • Lieven de Key

Beheer voor derden

DUWO beheert ook woningen voor derden. Dat kunnen woningen zijn van collega-corporaties, die een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van de kamernood, maar de exploitatie overlaten aan DUWO als specialist in studentenhuisvesting. Zo beheert DUWO in Amsterdam woningen van Rochdale en hebben DUWO en Rochdale ook in 50%-50% eigendom woningen ontwikkeld. Hierbij wordt 100% beheerd door DUWO. In Den Haag en Delft beheert DUWO drie complexen met bijna duizend studenteneenheden van Nester.

Daarnaast beheert DUWO studentenwoningen voor marktpartijen als Syntrus Achmea, Bouwinvest, IC Netherlands en Haerzaethe.