Samenwerking

We zoeken op alle mogelijke fronten veelvuldig samenwerking met belanghebbende organisaties. Zo werken we samen met onderwijsinstellingen, gemeenten, collega-corporaties en bewonersorganisaties.

Onderwijsinstellingen

DUWO onderhoudt nauw contact met onderwijsinstellingen. Samen met onze partners in het onderwijs huisvesten we onder andere buitenlandse gasten en ontwikkelen we nieuwe studentencomplexen.
In de Adviesraad Studentenhuisvesting oefenen de onderwijsinstellingen en studentenvakbonden invloed uit op het beleid van DUWO.

Onze belangrijkste partners:

Gemeenten

Met de gemeenten in ons werkgebied zitten we geregeld om de tafel. Zo houden we samen met gemeenten en partners in het onderwijs speciale studentenhuisvestingsoverleggen. Met de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Delft hebben we prestatieafspraken gemaakt over toekomstige studentenhuisvesting.

Corporaties

Met andere studentenhuisvesters werken we samen in Kences, het Kenniscentrum voor Studentenhuisvesting. Met regionale corporaties werken we samen in Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

Onze belangrijkste partners:

Bewoners

DUWO gaat graag in gesprek met haar bewoners. Zo werken we samen met bewonersorganisaties en bewonerscommissies. Studentenhuizen hebben nestoren. De nestor treedt op als contactpersoon tussen DUWO en de bewoners van het studentenhuis. Lees meer over bewonersparticipatie.

Onze belangrijkste partners:

Internationale samenwerking

DUWO is een van de oprichters van Network Cum Laude (NCL), een internationaal samenwerkingsverband van innovatieve studentenhuisvesters. Door intensief samen te werken en know-how uit te wisselen, wil NCL op internationaal niveau meerwaarde creƫren voor student-huurders. Zo gaat men onder andere dieper in op de behoeftes van de student met betrekking tot het huisvestingsaanbod, en wil men tijdens de studieloopbaan van een student extra diensten aanbieden.
Meer informatie op: www.networkcumlaude.com.

 

Deel deze pagina