Officiële opening TU-Noordgebied op 5 oktober

05-10-2017

Na vele jaren van plannen en bouwen is de studentenhuisvesting in het Delftse TU-Noordgebied voltooid. Het grote project kon worden ontwikkeld en uitgevoerd dankzij een samenwerking tussen studentenhuisvester DUWO, de gemeente Delft en de voormalige eigenaar, de TUDelft. In het hele gebied wonen inmiddels 900 studenten. Donderdag 5 oktober wordt de wooncampus officieel geopend door burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Het TU-Noordgebied kwam rond de eeuwwisseling in handen van DUWO. De monumentale, oude TUDelft-gebouwen op het terrein – voor het merendeel rijksmonument – waren op dat moment verlaten en toe aan een nieuwe functie. De TUDelft was in voorgaande decennia verhuisd naar zuidelijker gelegen nieuwbouw. DUWO betrok in 2005 zelf met haar kantoor het voormalige Geodesiegebouw aan de Kanaalweg 4 en begon aan een grootscheepse herontwikkeling van TU-Noord tot studentenhuisvesting. Vanaf 2008 werden vier grote complexen gerenoveerd, herontwikkeld en/of nieuw gebouwd, te weten:

  • Michiel de Ruyterweg/De Vries van Heijstplantsoen (voormalig Laboratorium voor Analytische Scheikunde met achterliggende nieuwbouw van 350 studentenwoningen)
  • Mijnbouwplein 11 (voormalig Laboratorium voor Technische Fysica, nu ruim 150 studentenwoningen)
  • Kanaalweg 3a (voorheen 2b, voormalig Laboratorium voor Toegepaste Natuurkunde en Elektrotechniek, nu bijna 50 PhD-woningen en nieuw hoofdkantoor van DUWO)
  • International Student House (nieuwbouw, ruim 330 woningen, bedrijfsruimte en Common Room aan de Prof. Schermerhornstraat + 13 internationale studentenverenigingen in Kanaalweg 4, voorheen DUWO-hoofdkantoor).

Stedelijke huiskamer
Vanaf eind 2016 werd de nieuwbouw van de laatste fase, het International Student House (ISH), betrokken en de omgeving heringericht. Het ISH werd ondertussen ingericht als centrale ontmoetingsplek en vormt nu een soort nieuwe ‘stedelijke’ huiskamer voor internationale studenten. Zo is er een grote Common Room, huisvesting voor verenigingen van internationale studenten, een groot plein en een prachtige tuin. In de komende tijd volgen nog voorzieningen voor gezondheidszorg, café en restaurant. DUWO hoopt dat het gebied daarmee ook een levendige verbinding tussen de TUDelft-campus en de Delftse binnenstad gaat vormen.

Aan de herinrichting van de omgeving wordt momenteel nog gewerkt. Het gaat vooral om het park met waterpartij dat onder verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Delfland op het terrein achter het ISH wordt aangelegd. Het park is straks publiek toegankelijk via de nieuwe ingang van het gebied aan de Mijnbouwstraat.

Historische wortels
Met de herontwikkeling zijn na vele decennia de studenten teruggekeerd in het TU-Noordgebied. Vroeger kwamen ze er om te studeren en nu om te wonen. Ook DUWO heeft historische wortels in het gebied: in 1945 werd ze vanuit de toenmalige Technische Hogeschool opgericht als stichting voor studentenhuisvesting.

Architecten en bouwers van de laatste fase in de herontwikkeling waren: DP6, Schakel en Schrale en DWA voor Kanaalweg 3a en Cepezed en Waal voor Prof. Schermerhornstraat en ISH.

Bekijk in dit filmpje hoe het TU-Noordgebied tot stand is gekomen.

 
Deel deze pagina