Nieuw ondernemingsplan in geïllustreerde, verkorte versie

04-08-2017

Wat gaat DUWO in komende jaren doen voor haar huurders en partners zoals onderwijsinstellingen en gemeenten? Het is in een notendop te lezen in een samenvatting van het Ondernemingsplan 2017-2021. Het ondernemingsplan gaat over uitbreiding van het aantal studentenwoningen (van 31.000 naar 35.000 in 2021), maar vooral ook over steeds betere, uitgebreidere en flexibelere dienstverlening, vernieuwende woonvormen, betaalbaarheid en duurzaamheid. En we willen vooral onze huurders betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Het ondernemingsplan schetst vier dynamische DUWO-jaren en heet D4U, wat staat voor DUWO FOR YOU.

De ontwikkelingen op de woningmarkt en in de studentenhuisvesting in het bijzonder, gaan snel. Daarom zullen plannen in de loop van de ondernemingsplanperiode scherper omlijnd en/of geactualiseerd worden. Ook daarover zullen we op de website berichten.

 
Deel deze pagina