DUWO doet mee aan aardgasvrije wijken Delft

31-08-2017

DUWO neemt deel aan de eerste stap op weg naar aardgasvrije wijken in Delft. Ook haar studentencomplexen zijn daarbij betrokken. Vorige week ondertekende DUWO - samen met andere partijen en wethouder Stephan Brandligt (duurzame ontwikkeling en beheer van de stad) - de E-deal Aardgasvrij Voorhof-Oost.

De ondertekening is een vervolg op de overeenkomst die minister Kamp van Economische Zaken in maart met 30 gemeenten, 12 provincies en vijf netwerkbeheerders afsloot. Ook Delft neemt daaraan deel. Deze Green Deal was het startschot voor de uitvoering van de energieagenda van het Rijk, die ervoor moet zorgen dat Nederland in 2050 een CO2-arme samenleving heeft. Onderdeel van de afspraak is om 7 miljoen huishoudens zonder aardgas te verwarmen. Het betekent dat in komende decennia een enorme energietransitie gaat plaatsvinden.

Veel partijen
Delft gaat nu stap voor stap haar wijken aardgasvrij maken. Om dat doel te bereiken is samenwerking met vastgoedeigenaren, woningbouwcorporaties en Verenigingen van Eigenaren zeer belangrijk. Aan de nu gesloten E-deal voor Voorhof-Oost nemen – behalve DUWO – de afgevaardigden van de vastgoedeigenaren in Voorhof-Oost, de corporaties Woonbron, Woonhave, Vidomes en Vestia en de Vereniging van Eigenaren Multatuliweg deel. Met de overeenkomst bundelen deze partijen hun krachten om Voorhof-Oost uiteindelijk aardgasvrij te maken.

1.400 Woningen
De E-deal omvat afspraken over de verkenning naar het aardgasvrij maken van 1.400 woningen in de wijk Voorhof. De eerste verkenningen begonnen al in maart. Het gaat om woningen in 11 gebouwen die nu zijn aangesloten op een warmtenet. Daaronder zijn ook de studentencomplexen van DUWO. Vastgoedeigenaren in de wijk en de gemeente werken nu samen aan een betrouwbare, aardgasvrije, betaalbare en duurzame voorziening voor ruimteverwarming, warm tapwater en koken in Voorhof-Oost. Die moet in 2021 zijn gerealiseerd.

Aardwarmte
Delft begint in Voorhof-Oost, omdat het bestaande warmtenet in de wijk aan vervanging toe is. Ook andere lokale en regionale ontwikkelingen bieden kansen. Zo bereidt de TU Delft de realisatie van een geothermische bron voor: aardwarmte die diep in de aarde aanwezig is. En in de provincie Zuid-Holland wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een warmterotonde. Deze warmterotonde transporteert warmte uit het havengebied van Rotterdam. Naar deze ontwikkelingen en hun bruikbaarheid in de wijken wordt momenteel onderzoek gedaan. Eind van het jaar hopen de onderzoekers daarop zicht te hebben.

 
Deel deze pagina