Bekijk 'DUWO in Vogelvlucht 2017'

31-07-2018

In het onlangs online verschenen  populaire jaarverslag ‘DUWO in Vogelvlucht 2017’ is in bijna één oogopslag te zien wat DUWO vorig jaar deed, voor wie, waar en hoe.  

In beeld en (weinig) woord wordt bijvoorbeeld zichtbaar dat DUWO 1.200 woningen aan de markt toevoegde, die allemaal een huur onder de huurtoeslaggrens voor jongeren hebben, dat de gemiddelde huur voor een woning of kamer 346 euro is, dat er in 2017 ruim 20.000 nieuwe huurders waren, die allemaal in behoorlijk duurzame woningen wonen, waarvan bijna driekwart in de hoogste energie-indexcijfers valt. Ondertussen was ook het financiële resultaat over 2017 zonder meer goed.

Dat neemt niet weg dat tussen de mooie plaatjes ook een verontrustend gegeven staat. Heleen (de Vreese), bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur: “Ondanks die 1.200 woningen die we hebben toegevoegd en de veelvouden daarvan in eerdere jaren is de wachttijd voor zelfstandige woningen fors gestegen. Die nam ten opzichte van 2016 zelfs met negen maanden toe, wat aan het eind van het verslagjaar een wachttijd van 50 (!) maanden opleverde. We hebben als studentenhuisvester dus nog veel te doen…”

 

‘DUWO in Vogelvlucht 2017’ is hier te zien.

 
Deel deze pagina