Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Woongenot studenten stijgt met 15% in 2022

Leestijd: 4 min

Uit een onderzoek onder 30.000 huurders naar hun woonbeleving rolde een gemiddeld waarderingscijfer van 7,2. Een duidelijk signaal dat we een aantal zaken goed doen en een beloning voor iedereen die hier keihard aan heeft gewerkt. Tegelijkertijd is het een aansporing om onverminderd door te pakken om het ál onze studenten maximaal naar de zin te maken.

Hoge respons geeft beter beeld

Dit was de derde keer dat wij de woonbeleving onder onze huurders hebben gepeild. Eind 2022 stuurden wij 30.000 studenten een vragenlijst, en we kregen er zo’n 7.100 ingevuld terug. Dat is drie keer meer dan in de eerste twee edities. De nieuwe opzet van minder en kortere vragen, en het direct kunnen beantwoorden in de email wierp duidelijk z’n vruchten af. Met als voordeel dat wij een betrouwbaarder beeld hebben van de woonbeleving van onze klanten.

Vrijwel overal verbetering

Het cijfer 7,2 voor het algemene woongevoel is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Van prijs/kwaliteit en duurzaamheid tot aan het contact met de beheerder.

Bijna overal werd beter gescoord dan tijdens de vorige steekproef: de prijs/kwaliteitverhouding ging van een 6,7 naar een 7,1. Voorzieningen zoals wasmachines en WiFi steeg met 0,8 naar een 6,2, en dezelfde stijging zagen we bij het gevoel van veiligheid (criminaliteit) dat steeg naar een 7,2. Studenten voelen zich gemiddeld wel veiliger in kleinere steden als Delft en Deventer dan in Amsterdam of Den Haag.

Twee onderdelen die dit jaar voor het eerst meededen waren (digitale) informatievoorziening (7) en het contact met de beheerder (6,4).

Opvallende stijgers en dalers

De waardering voor de locatie steeg licht tot 8,4, en de waardering voor duurzaamheid klom naar een 5,4. Gezien de hogere energieprijzen hadden we deze laatste stijging niet verwacht. We hopen dat onze communicatie rondom het beperken van energie en onze duurzame renovaties en nieuwbouw hieraan hebben bijgedragen.

Een daling die we niet aan zagen komen was die van sociale faciliteiten, van een 6 naar een 5,5. Het afgelopen jaar is er onder andere flink geïnvesteerd in gemeenschappelijke ruimtes. Ook de DUWO ondersteuning voor sociaal contact werd beoordeeld met een teleurstellende 5,3.

Beide onderwerpen hebben onze volle aandacht omdat ze zo belangrijk zijn voor het mentale welbevinden van onze bewoners.

Verschillen per stad, per complex

Zoals er verschillen zijn tussen steden, zijn er ook verschillen binnen steden. Het ene wooncomplex is nou eenmaal - op vele fronten - het andere niet en dat zien we terug in de verschillende cijfers die bewoners hun woning geven.

Zo krijgt een pand op Uilenstede in Amstelveen een mooie 8,4, terwijl een pand aan de Opaallaan in Hoofddorp het moet doen met een 4,7. Binnenkort starten we overigens met het aanpakken van de Opaallaan, dus een stijging ligt in het verschiet. In Delft piekt Oude Delft 75 met een 8,6 en krijgt Voorstraat 95 een 4. Prins Hendrikplein 1-2 in Den Haag krijgt een prachtige 8,9 en de kroon spant de Hooigracht in Leiden met een 9,3. Maar ook Den Haag: een schamele 3,8 voor de Van der Vennestraat 24-48. En nu door!

2022 was een turbulent jaar in alle opzichten, en we hadden niet vreemd opgekeken als dit een negatief effect had gehad op de woonbeleving van onze gemiddelde huurder. Daarom zijn we blij met de 7,2 die onze huurders ons hebben gegeven, maar we beseffen dat er nog veel valt te verbeteren.

Onder het mooie gemiddelde van 7,2 gaat een wereld van verschillen schuil die vaak goed zijn te verklaren: nieuwbouw - met als z’n voordelen - wordt relatief hoog gewaardeerd; tocht en hoge stookkosten logischerwijs minder; van een vrolijke, actieve beheerder wordt iedereen een beetje blij en het is fijn als je dicht bij winkels en opleiding zit. Soms is er een quick fix, vaker is de oplossing ingewikkelder. Je mag een monumentenpand nou eenmaal niet zomaar van dubbel glas voorzien, om maar een voorbeeld te noemen.

Maar er zijn meer uitdagingen, met name op sociaal vlak. Afzondering en eenzaamheid liggen op de loer. Wij willen al onze huurders een omgeving bieden waarin ze zich maximaal kunnen ontplooien, als mens en als student. Jezelf veilig en goed kunnen voelen is daarbij een vereiste. We blijven keihard werken om dit samen voor onze bewoners te realiseren.

Nieuwsoverzicht