Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Wat is een campuscontract? En: schrijf je in voor erna!

Leestijd: 4 min

Als je in een studentenwoning van DUWO gaat wonen, krijg je een campuscontract. Wat is het? Waarom doen we dat? Plus een anekdote over waar het vandaan komt en een belangrijk advies…

Het campuscontract is een huurovereenkomst waarin is vastgelegd dat je in je studentenwoning kunt blijven wonen zolang je als student staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling (wo, hbo of mbo). Officieel valt het onder de tijdelijke huurovereenkomsten, maar je kunt ermee in je woning blijven zolang als je studie duurt plus nog zes maanden erna. Met de ondertekening van zo’n contract beloof je dan ook om zes maanden na afstuderen uit je studentenwoning te vertrekken. Het campuscontract geeft – net als een regulier huurcontract – recht op huur(prijs)bescherming, maar geen recht op vervangende huisvesting als het wordt beëindigd.
Promovendi kunnen sinds 2016 ook een studentenwoning met een campuscontract huren. Daarvoor moeten ze wel kunnen aantonen dat ze een promotieplek hebben.

Dankzij het campuscontract…

Niet alleen DUWO gebruikt het campuscontract. Tegenwoordig doen ook andere studentenhuisvesters dat. Daar zijn goede redenen voor. De belangrijkste is wel dat ook alle volgende generaties studenten moeten kunnen wonen. Er is veel kamernood. Studentenwoningen zijn schaars. Alleen als er doorstroming is, kunnen studentenhuisvesters hun taak goed doen en zorgen dat zoveel mogelijk studenten prettig en betaalbaar kunnen wonen. Dankzij de inzet van het campuscontract hebben veel huidige studenten een kamer. Door bijtijds te vertrekken zorg je dat ook toekomstige studenten een dak boven het hoofd krijgen.

Sociale woningbouw

Een ander belangrijk motief is dat sociale woningbouw bedoeld is voor mensen met een bescheiden inkomen. De meeste studenten hebben geen of zeer bescheiden inkomen uit werk en moeten verder leven van hun studielening. DUWO verzorgt – als studentenhuisvester – speciaal voor die doelgroep sociale woningbouw. Als je na je studie een goede baan krijgt met een mooi inkomen, val je buiten de inkomensregels van de sociale studentenhuisvesting (en het is natuurlijk ook niet eerlijk ten opzichte van al die studenten die die betaalbare studentenwoning harder nodig hebben dan jij).

Dure auto’s voor de studentenflat

Vanuit die twee motieven is het campuscontract ook ontstaan. Het is ooit door DUWO ontwikkeld. Lang geleden konden studenten tot in het oneindige in hun studentenkamer blijven zitten. Dat gebeurde ook vaak, want de huren van studentenkamers zijn natuurlijk lekker laag, zeker in vergelijking met gewone woningen. Dat leidde ertoe dat afgestudeerden met een uitstekend inkomen een woning bezetten die voor anderen was bedoeld.

Zeker toen DUWO in de jaren negentig van de vorige eeuw steeds mooiere zelfstandige studentenwoningen begon te bouwen. Zo kon het gebeuren dat de toenmalige directeur van DUWO, toen hij een kijkje nam bij het splinternieuwe fraaie Balthasar van de Polcomplex in de Delftse TU-wijk, opmerkelijk veel dure auto’s op de parkeerplaats zag staan. “Hoe kan dat?” zei de directeur. “Studenten zijn toch arm? Die kunnen toch niet zulke auto’s betalen? Hier klopt iets niet.” Onderzoek leerde dat veel bewoners van de studentenflat al lang waren afgestudeerd en inmiddels een goede baan hadden. En ondertussen groeiden de studentenaantallen, nam de kamernood toe, maar kwamen studentenwoningen maar mondjesmaat leeg voor nieuwe generaties studenten.

De tijd was rijp voor een huurcontract waarmee zittende huurders na afstuderen uit hun studentenwoning zouden moeten vertrekken. DUWO ontwikkelde het campuscontract.
Omdat het campuscontract goed werkte om de doorstroming in studentenwoningen te bevorderen, gingen steeds meer studentenhuisvesters het gebruiken. En in 2006 werd het contract ook in de wet opgenomen. Vandaag de dag is het gebruik ervan algemeen in de studentenhuisvesting.

Ná het campuscontract

Ook al heb je na je afstuderen nog zes maanden de tijd om te verhuizen, zorg wel dat je voorbereid bent op de zoektocht naar vervolghuisvesting. Woningen voor starters zijn even schaars, zo niet schaarser, als studentenwoningen.
Als je na je afstuderen meteen een mooie baan met een flink salaris vindt, kun je een huurwoning in de vrije sector zoeken of een woning kopen. Maar als je wilt doorverhuizen naar een sociale huurwoning en je onderneemt daarvoor pas na je afstuderen actie, ben je te laat. Daarvoor moet je je zeer ruim van te voren inschrijven, omdat er – zeker in de Randstad – wachttijden van vele jaren zijn. Doe dat dus al terwijl je nog in je studentenwoning woont. Hieronder vind je de aanbodsites voor de sociale huurwoningen in de regio waar DUWO met studentenhuisvesting actief is.

Delft en Den Haag: https://www.woonnet-haaglanden.nl/
Amsterdam en omgeving: https://www.woningnetregioamsterdam.nl/
Leiden en omgeving: https://www.hureninhollandrijnland.nl/
Deventer en omgeving: https://www.woonkeus-stedendriehoek.nl/
Wageningen en omgeving: https://www.huiswaarts.nu/

Maar vooralsnog zit je tijdens je hele studie plus zes maanden er na nog goed in je studentenwoning van DUWO…

 

campuscontract wat is het?
Nieuwsoverzicht