Geen objecten gevonden

Waar is de meeste kamernood?

19-02-2019

Jaarlijks wordt in een groot onderzoek de vraag naar studentenkamers in alle studentensteden becijferd. DUWO zet op een rij hoe het zit in de steden in haar werkgebied.

Het zal weinig verwondering wekken dat verreweg de grootste kamernood nog altijd in Amsterdam heerst. Het tekort in de hoofdstad is momenteel 6.600. Uit de meest recente onderzoeksgegevens blijkt dat de woningvraag in Amsterdam de komende tien jaar naar verwachting nog met ruim 6.000 gaat groeien. Aan de hand van uiteenlopende gegevens (zoals bijvoorbeeld het verlies van 2.000 woningen door beëindiging van exploitatie) is berekend dat de mogelijke uitbreidingsbehoefte in Amsterdam uitkomt op bijna 14.700 studentenwoningen. Maar behalve in Amsterdam zijn ook de tekorten in de meeste andere steden waar DUWO werkt nog steeds behoorlijk groot. Zo kent Den Haag een huidig tekort van 2.700 woningen en een potentiële uitbreidingsbehoefte van 4.780. Delft kampt momenteel met een tekort van 1.500 studentenwoningen. De uitbreidingsbehoefte is hier ca. 5.470. In Leiden zijn 1.200 woningen te weinig en is komende jaren ruimte voor ruim 2.180 woningen extra. Haarlem heeft nu 800 woningen tekort. Omdat de woningvraag hier afneemt, ligt de uitbreidingsbehoefte op 625. Deventer heeft met een tekort van 100 woningen en een slinkende woningvraag slechts 87 woningen extra nodig. Wageningen laat een bijzonder plaatje zien: hier is geen tekort. Er zijn juist zo’n 1.300 woningen over. Toch bestaat voor komende jaren een flinke uitbreidingsbehoefte: 1.080 woningen. Dat komt door een fors stijgende woningvraag (2.380) van de 3.100 studenten die de Universiteit Wageningen er tot 2026 waarschijnlijk bijkrijgt.

Gemeenten

Al deze cijfers komen voort uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, een groot onderzoek waarvan de resultaten al eerder bekend werden, maar dan op landelijk niveau. Inmiddels heeft DUWO die alle gegevens over haar eigen werkgebied geanalyseerd en berekend wat daar nodig is. Daarover zijn ook presentaties bij de desbetreffende gemeenten gegeven. 

Zowel voor DUWO als voor de gemeenten zijn de bestaande tekorten en de uitbreidingsbehoefte voor komende jaren van groot belang. Ze worden berekend aan de hand van onder meer de groei van de woningvraag en de aantallen woningen die komende jaren uit exploitatie worden genomen. Daarna moeten de partijen het eens worden over de mogelijkheden om dat alles te realiseren.

Deel deze pagina