Geen objecten gevonden

Visitatiecommissie geeft DUWO een 7,5 voor geleverde prestaties

27-01-2021

In het recent uitgekomen maatschappelijke visitatierapport over de jaren 2016-2019 krijgt DUWO gemiddeld een 7,5 voor geleverde prestaties. DUWO is blij met de waardering en ziet het als een aansporing om door te gaan op de ingeslagen weg.

 

Het rapport karakteriseert de organisatie met: ‘Doeners en denkers voeren dynamisch en eerlijk bedrijf’. Voor het ‘presteren naar vermogen’ waardeert de visitatiecommissie DUWO met een 8. Volgens haar toont DUWO ‘lef om projecten aan te pakken, die anders mogelijk blijven liggen’ en is de organisatie ‘creatief in het vinden van oplossingen die leiden tot veel maatschappelijk rendement’. De resultaten bij de nieuwbouw worden hoog gewaardeerd: een toevoeging van 4.000 nieuwe woningen in eigendom en beheer in de onderzochte periode. “Een uitmuntende prestatie die op landelijke schaal impact heeft”, constateert de visitatiecommissie.

Ook wordt positief gesproken over de verbeterde gesprekken met de huurdersorganisaties, de relatie met de onderwijsinstellingen (‘DUWO is een natuurlijke bondgenoot en ontzorgt’), de ‘zichtbare’ inzet om de klant centraal te zetten (ook de inzet voor internationale studenten) en de planmatige opzet van het duurzaamheidsbeleid.

Voor het rapport werden onder meer stakeholders geïnterviewd: onderwijsinstellingen, gemeenten, huurdersorganisaties, de landelijke studentenvakbond, Kences, een grote collegacorporatie en enkele externe partijen. Ze oordeelden overwegend positief. Enkele constateringen zijn dat DUWO ‘benaderbaar en toegankelijk is, dat suggesties actief worden opgepakt’ en er ‘ruimte is voor lokaal maatwerk’.

Doorgaan op de ingeslagen weg

Uiteraard worden ook punten voor verbetering gegeven. Stakeholders geven onder meer aan dat de communicatie naar individuele huurders beter kan, met name rond zaken als incidenten of klachten, met een  betere bereikbaarheid, in één keer goed en met de juiste tone-of-voice reageren. Verdere aandachtspunten in het rapport zijn: de renovatie en verduurzaming van de voorraad, betaalbaar blijven bouwen en meer aandacht voor het niet-studentenbezit.

DUWO dankt iedereen die de commissie input geleverd heeft voor rapport en laat weten dat de waardering van de stakeholders voor haar werk een goede motivatie is om met veel inzet en ambitie de komende jaren verder te gaan op de ingeslagen weg. 

 

Het volledige visitatierapport is hier te lezen.

 

 

Deel deze pagina