Geen objecten gevonden

Vergroot aanbod studentenwoningen Amsterdam!

12-04-2018

"Alleen als gemeente, onderwijsinstellingen en woningcorporaties er gezamenlijk in slagen om jaarlijks tenminste 2000 studentenwoningen te realiseren, kan het tij gekeerd worden."

In een open brief aan informateur Maarten van Poelgeest roept Coalitie Kennisstad op de toegankelijkheid van de stad Amsterdam voor studenten op de agenda van de coalitiebesprekingen te brengen. Vele studenten kiezen voor Amsterdam als stad om te studeren, maar lopen in die keuze vast bij gebrek aan goede en betaalbare huisvesting.

‘Alleen als gemeente, onderwijsinstellingen en woningcorporaties er gezamenlijk in slagen om jaarlijks tenminste 2000 studentenwoningen te realiseren, kan het tij gekeerd worden’, zo stelt Coalitie Kennisstad, waar DUWO deel van uit maakt.

Kennis als motor van de economie

Het brede aanbod en de hoge kwaliteit van opleidingen op hogescholen en universiteiten fungeert al jaren als magneet voor studenten. Studenten die we hard nodig hebben voor de verdere ontwikkeling van de Amsterdamse regio. De studenten brengen kennis, inzichten, ondernemerschap en diversiteit naar de stad. In wisselwerking met Amsterdam als aantrekkelijke woonstad ontstaat zo een broedplaats voor innovatie, kennis, creativiteit en talentontwikkeling. Die unieke combinatie zorgt voor een bruisend economisch centrum, waar partijen graag willen investeren.

Vergroot het aanbod studentenwoningen met jaarlijks 2000!

Volgens Coalitie Kennisstad zijn vrijwel alle partijen in de gemeenteraad het er inmiddels over eens dat de stad moet investeren in uitbreiding van het aanbod aan studentenwoningen. Dit is van cruciaal belang voor de Amsterdamse kenniseconomie. Om het aanbod van betaalbare studentenwoningen meer in balans te brengen met het aantal studenten in Amsterdam én ervoor te zorgen dat er vervanging komt voor de tijdelijke studentenhuisvesting moeten er zeker 2000 betaalbare studentenwoningen per jaar bij komen. DUWO wil investeren maar heeft wel locaties nodig!   

Samenwerking met kennisinstellingen en studentverhuurders

Studenten moeten erop kunnen rekenen dat er in Amsterdam voldoende betaalbare woningruimte beschikbaar is. Dat is behalve voor de student ook voor de stad van vitaal belang. De verzamelde kennisinstellingen en studentenhuisvesters in de stad, verenigd in Coalitie Kennisstad, roepen de informateur op om in het coalitie- of raadsakkoord afspraken te maken over structurele uitbreiding van 2000 studentenwoningen per jaar. 

Deel deze pagina