Geen objecten gevonden

Update coronavirus 6 maart 2020

06-03-2020

Inmiddels hebben we in Nederland ook te maken met besmettingen. Deze besmettingen vinden ook plaats in het werkgebied van DUWO. De kans is hier bovengemiddeld omdat het een internationale doelgroep betreft, met bijbehorend reisgedrag en omdat onze studenten vaak dicht op elkaar leven.

 

DUWO heeft ervoor gekozen om de richtlijnen van de Technische Universiteit in Delft zoveel mogelijk te volgen. Dit zijn de richtlijnen volgens de RIVM, met aanvullingen. Zo geldt voor onze medewerkers die dagelijks klantcontact hebben dat zij bij ziekteverschijnselen naar huis gaan, ongeacht waar ze onlangs geweest zijn. Hiermee willen we besmettingsrisico via en ook voor onze medewerkers voorkomen. Wanneer de symptomen niet ernstig zijn, zullen zij tot nader order thuiswerken.

Dit betekent dat DUWO vooralsnog via alle kanalen bereikbaar is voor klanten en relaties en dat de werkzaamheden gewoon plaatsvinden zoals altijd. Daarnaast bereiden we ons voor op scenario’s in de toekomst.

In geval van (verdenking) van besmetting in één van onze complexen is de GGD altijd leidend en volgt DUWO in het protocol. We zullen daarbij zo goed als mogelijk ondersteunen en proberen het contact met betrokkenen en bewoners in samenspraak met de GGD zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Dit laatste is altijd afhankelijk van de mate van openheid van de getroffen student zelf wegens de privacywetgeving. We vragen onze studenten om zoveel mogelijk informatie met ons te delen.

Wanneer er besmettingsgevaar dreigt in onze vestigingen zullen we ook daar maatregelen gaan treffen. We bereiden ons momenteel voor de zekerheid voor op een scenario waarbij kantoren gaan sluiten. Prioriteit hierbij is het behouden van klantcontact op alternatieve manieren.

Wanneer er iets verandert in de situatie zullen we dat op deze website publiceren.

Ondertussen blijven we iedereen adviseren om handen regelmatig te wassen, te niezen in de binnenkant van de elleboog en om papieren tissues te gebruiken voor het snuiten van de neus en deze direct weg te gooien.

Iedereen die zelf klachten krijgt, adviseren we om direct telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

Algemene informatie over het coronavirus is te vinden op: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 

Deel deze pagina