Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Toezegging subsidieregeling stijgende energieprijzen, ook voor onze bewoners

Leestijd: 3 min

De minister heeft eind vorige week in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst van een regeling voor compensatie van de hoge energiekosten voor mensen die een blok/collectieve aansluiting hebben, zowel voor zelfstandige als onzelfstandige eenheden. Met deze brief is er definitief erkenning én een toezegging dat ook onze bewoners compensatie krijgen voor de sterk gestegen energieprijzen.

Het wordt een andere regeling dan het bekende prijsplafond, waarbij huishoudens via de energiebedrijven direct lagere energietarieven krijgen (tot een bepaald verbruik), maar de minister schrijft nadrukkelijk dat het gemiddelde voordeel ongeveer hetzelfde zal zijn. Er is echter nog veel onduidelijk en de definitieve regeling is naar verwachting pas medio februari duidelijk. DUWO kan niet eerder overgaan op een aanpassing (verlaging) van de servicekosten dan wanneer de precieze subsidiebedragen bekend zijn.

Subsidieregeling

De regeling die gaat er komen  wordt een subsidieregeling die geldt voor bewoners van zelfstandige woningen en onzelfstandige kamers die achter een blok- of collectieve aansluiting zitten , Daarnaast wordt er ook nog gekeken  of gemeenschappelijke ruimtes of voorzieningen meegenomen kunnen worden in de regeling.

Het kabinet kiest voor een subsidieregeling, omdat de energieleveranciers hebben aangegeven een regeling voor compensatie energieprijzen voor blokaansluitingen niet te kunnen uitvoeren. Met een keuze voor een subsidieregeling moet er nog veel uitgezocht worden.

Aanvragen waarschijnlijk vanaf medio februari mogelijk

Na publicatie en openstelling van de regeling kunnen aanvragen ingediend worden. Het kabinet streeft ernaar de regeling medio februari te kunnen publiceren. De Belastingdienst ontwerpt hier momenteel een aanvraagproces voor. Vanwege de uitvoeringslast is besloten dat verhuurders, zoals DUWO, de subsidieaanvraag gaan doen en de compensatie gaan verrekenen in de servicekosten van de bewoners. Het wordt voor individuele bewoners achter een blokaansluiting niet mogelijk om de subsidie zelf aan te vragen.

De bedragen zijn nu nog niet bekend

De exacte bedragen die huishoudens gaan ontvangen, worden nu uitgewerkt, maar zullen het gemiddelde voordeel van huishoudens onder het prijsplafond voor de kleinverbruikersregeling weerspiegelen, zo schrijft de minister. Er moet nog o.a. uitgezocht worden, hoeveel woningen je subsidie kan aanvragen en hoe hoog het  subsidiebedrag per woningtype (zelfstandig vs. Onzelfstandig) wordt.

Succesvolle lobby

Samen met andere studentenhuisvesters, heeft DUWO in Kencesverband (brancheorganisatie) hard gelobbyd om een compensatieregeling tot stand te brengen. Hierin is ook nauw samengewerkt met studentenvakbond LSVB en de vereniging van woningcorporaties Aedes om het probleem te agenderen en vervolgens in overleg met de ministeries tot een goede regeling te komen.  Met de brief van de minister is de toezegging in elk geval binnen.

Voorschotten blijven de komende maanden ongewijzigd

Omdat er nu nog teveel onzeker is over de regeling, is het nu niet mogelijk om de voorschotten voor de energielasten te verlagen. We willen verrassingen en grote naheffingen voor onze bewoners voorkomen. Nadat de regeling is opengesteld zal DUWO de regeling voor onze bewoners zo snel mogelijk implementeren. We schatten nu in dat de verrekeningen hiervan op z’n vroegst doorgevoerd kunnen worden in de voorschotten en servicekosten van maart 2023.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via www.duwo.nl/energie-besparen.

Nieuwsoverzicht