Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Studenten geven steden maatschappelijke en economische boost

Leestijd: 3 min

Een student draagt 27.600 euro per jaar bij aan de regionale economie. Daarnaast blijken studenten van veel belang voor hun maatschappelijke omgeving. Dat blijkt uit onderzoek van het kenniscentrum studentenhuisvesting Kences.

Kences liet twee onderzoeken doen naar het belang van de student voor de omgeving. Uit de conclusies blijkt dat studenten voor stad en regio op zowel maatschappelijk als economisch gebied een belangrijke meerwaarde hebben. 

Zo laat onderzoek van Verwey-Jonker Instituut zien dat bijna twee derde van de studenten vrijwilligerswerk doet. Dat is ruim boven het gemiddelde. Andere conclusies uit het onderzoek zijn dat buurtbewoners aangeven dat ze studenten liever niet zien vertrekken en dat studenten graag meer willen doen voor de buurt waarin ze wonen.

Onderzoek van NEO Observatory toont aan dat iedere student 27.600 euro per jaar bijdraagt aan de regionale economie. Paul Tholenaars, directeur van Kences: “Uit de onderzoeken blijkt de grote maatschappelijke en economische betekenis van studenten voor de stad. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de potenties van deze studerende medebewoners nog niet ten volle worden benut. Dit biedt mooie kansen voor studenten en huisvesters om mee aan de slag te gaan.”

Studenten voorop in participatiesamenleving

Studenten leiden een actief bestaan en doen veel vrijwilligerswerk. Twee op de drie studenten doet vrijwilligerswerk bij studie- of studentenvereniging, sportverenigingen, culturele instellingen en welzijnsorganisaties. Vergeleken met alle inwoners zijn studenten dus koploper. Het landelijk gemiddelde voor vrijwilligerswerk ligt namelijk op 47 procent. Vertaald naar alle studenten die op kamers wonen, gaat het in de studentensteden dan om ruim 240.000(!) vrijwilligers.

Studenten willen graag meer doen voor hun wijk

Eén op de vijf studenten heeft een uitgesproken behoefte om meer te betekenen voor mensen in hun woonomgeving. Deze bereidheid ligt nog hoger bij internationale studenten, ruim één op de drie. Studenten willen vooral meer betekenen voor kwetsbare buurtbewoners, voor duurzaamheid en groen in de buurt of voor meer ontmoeting. De belangrijkste redenen waarom studerende buurtbewoners niet meer doen dan ze zouden willen, zijn tijdsgebrek, onbekendheid over waar ze terecht kunnen om zich aan te melden of wat ze kunnen bijdragen en niet weten of mensen wel behoefte hebben aan hun inzet.

Buurtbewoners zien studenten liever niet vertrekken

Buurtbewoners waarderen de levendigheid en diversiteit die studenten met zich meebrengen. Dit maakt dat zij studenten liever niet zien vertrekken. Waar nog kansen liggen is het vergroten van de verbinding tussen studenten en buurtbewoners. Zowel studenten als medebuurtbewoners hebben behoefte om het onderlinge contact te versterken. Dat hoeft geen dagelijks contact te zijn, maar iedereen vindt het fijn om te weten wie er in de buurt woont. Kences roept op tot meer contact want onbekend maakt onbemind. “Bekende buren hebben meer begrip voor elkaar, accepteren meer en spreken elkaar makkelijker aan. Zo houden we buurten leefbaar,” aldus Tholenaars.

Betekenis student voor regionale economie

Uit het door NEO Observatory uitgevoerde onderzoek ‘Kennis als economische motor’, blijkt dat de kennissector in totaal 395 duizend werkzame personen telt. Van hen werkte 61 procent in één van de dertien universiteitssteden. Bij elkaar vertegenwoordigen deze werkenden in het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland een financieel-economische omvang van 28,2 miljard euro. Hiervan is ruim de helft, 15,3 miljard, afkomstig uit de dertien universiteitssteden. Dat is gemiddeld 27.600 euro per student. Daarnaast berekende NEO Observatory ook het indirecte effect op de economie, die voortkomt uit de goederen en diensten die bedrijven aan de kennisinstellingen leveren. Daaruit blijkt dat het werkelijke belang nog groter is. Volgens het onderzoek levert de kennisindustrie buiten de eigen sector een bijdrage van nog eens 16,8 miljard euro en 189.000 banen. Alles bij elkaar gaat het dus om 45 miljard euro en 584.000 arbeidsplaatsen.

 

Nieuwsoverzicht