Geen objecten gevonden

Stijging energiekosten studenten: DUWO pleit voor compensatie en werkt aan actieplan

22-09-2022

Net als de rest van het land hebben ook studenten te maken met fors stijgende energiekosten, waarbij ze vooralsnog geen aanspraak kunnen maken op compensatie via de overheid. Daarom sluit DUWO zich aan bij de roep om ook studenten te compenseren en werkt ze tevens aan een actieplan voor alle mogelijke kleinere maatregelen die meehelpen energie te besparen en een beetje soelaas kunnen bieden aan huurders.

 

Voor DUWO-huurders zijn de gevolgen van de enorme stijging van energiekosten tot het einde van het jaar nog zeer beperkt of zelfs niet merkbaar. Dat is te danken aan centrale inkoop en lange termijnafspraken met duurzame energiepartijen. Volgend jaar zal dat echter veranderen.

Gemiddeld 80 euro

Per 1 januari 2023 moesten nieuwe contracten worden afgesloten, die - ondanks een zo gunstig mogelijk centrale inkoop – toch voor een ernstige stijging van de  energielasten zullen zorgen. Op dit moment verwacht DUWO dat de energielasten voor haar bewoners gemiddeld 80 euro per maand meer zullen gaan bedragen. Het definitieve prijsniveau vanaf 1 januari zal echter niet eerder dan eind november 2022 bekend zijn. De prijsstijging is afhankelijk van veel factoren, waaronder de soort woning, de bestaande energievoorziening, of energiekosten gezamenlijk of individueel worden betaald en eventueel lokale maatregelen.

Actie om impact zoveel mogelijk te beperken

De verwachte stijging zal hoe dan ook impact hebben. De huidige woonlasten van  studenten zijn al bijna de helft van het besteedbare inkomen. Behalve op de lobby bij rijk en gemeenten om ook studenten compensatie te bieden, wil DUWO inzetten op uiteenlopende kleinere maatregelen om energie te besparen. Daarbij wordt deels aangehaakt bij hetgeen gemeenten doen. De eerste stappen daarvoor zijn inmiddels gezet. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbrengen van energiebesparende douchematten (kan €7,50 per maand schelen) en energiescans in studentenhuizen.   

Daarnaast wordt gekeken naar alle voorhanden zijnde maatregelen die via regionale energieloketten of met gemeentesubsidies zijn te nemen. Het gaat hier vooral om professioneel advies over energiebesparing en het gratis ter beschikking stellen van energiebesparende producten. Ook kunnen studenten als energiecoaches opgeleid worden, om andere studenten te informeren over energiebesparing.

Omdat vooral kamerbewoners in oude (monumenten)panden kwetsbaar zijn als het om energieverbruik gaat, wordt die groep extra in het oog gehouden.

Technische mogelijkheden

Andere mogelijke maatregelen die snel voor besparing kunnen zorgen, zijn technische aanpassingen. Bijvoorbeeld verlagen van de waterdruk en de temperatuur. Hoewel het wooncomfort daardoor lager wordt, levert dat al binnen korte tijd flinke besparingen op. Dit soort ingrepen kunnen overigens alleen in overleg met de huurdersorganisaties en het is niet de bedoeling dat ze een veel lager wooncomfort opleveren.

Ondertussen blijven we onverminderd werken aan de verduurzaming van bestaande complexen. We kunnen echter niet alle panden tegelijk aanpakken en daardoor kunnen niet alle huurders hier de komende jaren van profiteren.

DUWO stuurt een brief aan alle huurders waarin de situatie wordt uitgelegd. Op www.duwo.nl/energie-besparen is meer informatie te vinden, ook over de acties per gemeente. Op deze website zullen regelmatig updates verschijnen. Daarnaast zullen hen via de socials en per mail op de hoogte blijven houden van de laatste ontwikkelingen.

 

Deel deze pagina