Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

 Stichting DUWO en BAM Wonen realiseren 767 studentenwoningen in Amsterdam

Leestijd: 3 min

Stichting DUWO en BAM Wonen hebben overeenstemming bereikt over de realisatie van 767 sociale huurwoningen voor jongeren en studenten in de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Hiervoor tekenden Anneleen Lagae, bestuursvoorzitter Stichting DUWO, en Véronique Leenhouwers, commercieel directeur Noordwest bij BAM Wonen, de aannemingsovereenkomst. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en de woningen worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 opgeleverd.

Sociale huurwoningen

Naast 767 sociale huurwoningen voor studenten en jongeren worden in de plint(en) commerciële of maatschappelijke bedrijfsruimten gerealiseerd. De woningen zijn verdeeld over twee woongebouwen. Op kavel 5A2 worden 242 zelfstandige studio’s gerealiseerd en op kavel 6B2 525 zelfstandige studio’s. De studio’s hebben allemaal een eigen badkamer en keuken en ze worden conform BENG (bijna energieneutraal) voorwaarden uitgevoerd. In dit geval ‘BENG plus’. Dat betekent dat op het gebied van duurzaamheid meer gedaan wordt dan wettelijk is voorgeschreven. De twee gebouwen hebben groene daken met waterretentie evenals de binnentuinen op het maaiveld. De woongebouwen liggen in het hart van de wijk en zullen als katalysator dienen voor de verdere ontwikkeling van de groene, duurzame Sluisbuurt. Met duurzaamheid als belangrijk uitgangspunt geeft BAM Wonen met de realisatie tevens invulling aan BAM’s strategie Building a sustainable tomorrow.

Naast BAM Wonen bestaat het door DUWO aangestuurde team uit Mei Architects and planners, KVMC, Pieters Bouwtechniek, Brink Management & Advies, Flux, Hamerlinck Brandadvies en BAM Advies & Engineering. De afgelopen periode is gezamenlijk toegewerkt naar het uitvoeringsgereed maken van het plan.

Anneleen Lagae: ’We zijn blij dat we door dit project samen met de gemeente Amsterdam, BAM Wonen en de bouwteampartners kunnen bijdragen aan het terugdringen van het woningtekort onder studenten en jongeren, vooral ook omdat we dit op een duurzame manier gaan doen en met veel aandacht voor goede interactie in en met de omgeving.’

‘BAM Wonen heeft veel kennis en ervaring opgedaan met het realiseren van studenten- en jongerenhuisvesting. Wij zijn er trots op dat wij die expertise en de kracht van onze medewerkers hebben ingezet om het plan naar de realisatiefase te brengen. We zien uit naar een prettig en voorspoedig vervolg in de uitvoering’, aldus Véronique Leenhouwers.

Over Sluisbuurt

Amsterdam groeit snel, elk jaar wel met 11.000 nieuwe bewoners. Om die toestroom de komende jaren op te vangen, bouwt de stad op geschikte plaatsen nieuwe stedelijke woonmilieus. Een van die plekken is de toekomstige Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. Het wordt een duurzame, groene wijk met een unieke ligging aan het water en een korte afstand tot het centrum. Er worden 5.500 woningen toegevoegd aan de stad in een nieuw woonmilieu, in een mix van lage en hoge gebouwen in verschillende segmenten, van studentenwoningen tot sociale huurappartementen en luxe koopwoningen. De hele wijk wordt aangesloten op het warmtenet dat restwarmte uit het Oostelijk Havengebied gebruikt. Het duurzame en groene karakter van de nieuwe wijk komt ook tot uiting in de infrastructuur. Er valt straks veel te wandelen, fietsen en sporten en het gebied wordt autoluw.

Nadere informatie:

  • BAM Wonen, afdeling Communicatie, (030) 659 89 44 of communicatie.wonenbamcom;
  • Stichting DUWO, afdeling communicatie, communicatieduwonl.
Nieuwsoverzicht