Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Sociale veiligheid: ongewenst gedrag melden

Leestijd: 2 min

Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie of geweld, komt helaas maar al te vaak voor. Ook in de studentenhuisvesting van DUWO. Hoewel we er alles aan doen om te zorgen voor een prettig leefklimaat in onze studentencomplexen, zijn dergelijke situaties niet altijd uit te sluiten. Daarom vind je op de website concrete contactmogelijkheden waarmee je ongewenst gedrag of (gevoelens van) onveiligheid kunt melden.

Verder geeft een helder statement van het bestuur aan dat iedere student zich vrij en veilig moet kunnen voelen in een woning van DUWO, ongeacht achtergrond, cultuur, religie, geaardheid of levensovertuiging.

Respect voor elkaar

Mede naar aanleiding van een in 2021 verschenen onderzoek van Amnesty International, waaruit blijkt dat 11% van de vrouwelijke studenten in Nederland tijdens hun studie onvrijwillige seksuele contacten had, ontwikkelde DUWO beleid voor sociale veiligheid in studentenhuisvesting. Er werd een campagne gemaakt om bewoners te informeren en bewust te maken van de noodzaak om respect vooral elkaar te tonen en welk gedrag wel en niet acceptabel is. Met daarnaast een nadrukkelijker  mogelijkheid voor laagdrempelige melding van sociale onveiligheid. Er kunnen zich immers vervelende of ernstige omstandigheden voordoen waarbij een bewoner behoefte heeft die te melden, hulp en ondersteuning nodig heeft of direct contact met een sociaal beheerder wenst. De  meldingsmogelijkheden variëren van het bekende contactformulier (bijvoorbeeld om een onprettige situatie in een complex te melden) tot chatten en bellen en de mogelijkheid tot direct contact met een sociaal beheerder (bijvoorbeeld voor ernstiger situaties en regelrechte onveiligheid).

Ondersteuning

Het gaat niet om acute hulp (waar andere instanties voor zijn), maar wel om ondersteuning, een  luisterend oor, de mogelijkheid om vanuit het beheer van een complex te helpen met oplossingen en zo nodig doorverwijzing naar hulpinstanties. Op die manier kunnen we onze bewoners ondersteunen en tegelijkertijd sociale onveiligheid en misstanden signaleren en ook doorgeven aan de onderwijsinstellingen en andere betrokken instanties. Ook zij zijn bij de campagne betrokken.

Hier kun je terecht

Op de website staan de contactmogelijkheden vermeld waarmee je ongewenst gedrag en sociale onveiligheid in je complex kunt melden bij DUWO. Dus heb je daarmee te maken? Laat het weten via deze link. Meldingen worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.

Nieuwsoverzicht