Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Ruimte voor veel studentenkamers in Kronenburg

Leestijd: 3 min

Studentenhuisvester DUWO wil grond aankopen van zorgaanbieder Amstelring. Beide partijen ondertekenden daarvoor op donderdag 11 juli 2019 een intentieovereenkomst. DUWO wil op het terrein studentenkamers bouwen. Dat zou een enorme impuls betekenen voor het terugdringen van de kamernood in de Amsterdamse regio en het versterkt de positie van de naastgelegen campus Uilenstede. Onderdeel van de intentieovereenkomst is dat Amstelring van DUWO de beschikking krijgt over 100 woningen voor leerlingen van Amstelring en dat DUWO een locatie zoekt die Amstelring kan gebruiken voor tijdelijke huisvesting van cliënten tijdens noodzakelijke (ver)bouwplannen van verpleeghuizen.

De grond die DUWO van Amstelring wil kopen ligt in aan de Laan van Kronenburg in Amstelveen. Op dit perceel stond ooit een woonzorgcomplex, maar er mag geen zorglocatie terugkomen vanwege de geldende wettelijke regels in dat gebied. DUWO zou op deze grond graag studentenwoningen willen bouwen. Vanuit het huidige bestemmingsplan is dat nog niet mogelijk, maar DUWO hoopt dat daar snel verandering in komt.

Gebiedsontwikkeling Uilenstede

Het kavel maakt namelijk deel uit van het gebied waar gemeente Amstelveen ruimte wil bieden  voor de bouw van een flink aantal studentenkamers in het gebied Kronenburg, als onderdeel van de transformatie naar een modern woon-werk gebied. Daarvoor heeft de gemeente onlangs een gebiedsvisie vastgesteld en een nieuw  bestemmingsplan in voorbereiding genomen. De gemeente werkt daarbij nauw samen  met alle eigenaren in het gebied. Gemeente Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland zijn groot voorstander van nieuwe studentenhuisvesting op deze plek.

Goed voorbereid 

De intentieovereenkomst tussen DUWO en Amstelring is op donderdag 11 juli 2019 ondertekend. DUWO en Amstelring zijn bijzonder blij met de voorgenomen aankoop. “als aanstaande eigenaar van deze grond kunnen we goed meepraten over de invulling van Kronenburg,” zegt DUWO-bestuursvoorzitter Heleen de Vreese. “En als we hier straks inderdaad kunnen bouwen, krijgt de regio Amsterdam er een forse hoeveelheid nieuwe en betaalbare studentenwoningen bij. Daarmee is de kamernood niet opgelost, maar het is wel een heel grote stap in de goede richting. En voor DUWO geldt natuurlijk ook dat dit de perfecte versterking voor Uilenstede zou zijn.” 

Ivo van der Klei, bestuurder Amstelring: “Wij zijn blij met deze intentieovereenkomst, omdat het ervoor zorgt dat we op korte termijn voor onze leerlingen huisvesting kunnen realiseren in de directe omgeving van Amsterdam. Leerlingen hebben dan gegarandeerd een woning tijdens hun studie bij Amstelring. Ook weten ze dat deze woningen betaalbaar zijn omdat ze binnen de sociale huursector vallen. We hopen daarmee ook leerlingen van buiten Amsterdam betere faciliteiten te kunnen bieden.”

Op de foto: Heleen de Vreese (bestuursvoorzitter DUWO studentenhuisvesting) en Ivo van der Klei (bestuurder zorgorganisatie Amstelring)

 

Nieuwsoverzicht