Rookmelders studentencomplexen als eerste op Uilenstede geplaatst

18-08-2021

Vooruitlopend op nieuwe regelgeving in 2022 is DUWO begonnen met het plaatsen van rookmelders in alle complexen waar dat voorgeschreven wordt. Naar aanleiding van een brandincident in februari van dit jaar en de onrust die daarover bij bewoners en gemeente ontstond, zijn de complexen op campus Uilenstede in Amstelveen nu als eerste uitgerust met rookmelders.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe regelgeving voor brandveiligheid die in juli 2022 van kracht wordt, is de aanwezigheid van goed functionerende rookmelders. Het gaat om regelgeving voor wooncomplexen in het hele land. Ook voor DUWO geldt dat al haar studentencomplexen van rookmelders moeten worden voorzien (voor zover nog niet aanwezig). Uilenstede heeft daarbij nu voorrang gekregen. De plaatsing van rookmelders op de campus is inmiddels afgerond. Dat is gebeurd mede in goed overleg met de gemeente en de brandweer van Amstelveen.

Tot juli 2022 worden ook de andere studentencomplexen van DUWO elders in het land voorzien.

 

Deuren worden ook vervangen

Na de brand op Uilenstede liet DUWO een gespecialiseerd bureau onderzoek doen naar de brandveiligheid op de campus (volgens regelgeving in het bouwbesluit 2012). Uit het onderzoek bleek onder meer dat de toegangsdeuren van de torens niet voldoende brandwerend zijn (20 minuten brandwerend in plaats van 30 minuten). Daarop werd besloten om de deuren bij alle zes torens te vervangen. De uitvoering daarvan is inmiddels in volle gang. In één van de torens is het werk al afgerond. Eind van het jaar zal ook de rest van de torens op de campus zijn voorzien van nieuwe brandwerende deuren.

 

Brandveiligheidsregimes

Bij de beoordeling van brandveiligheid is het belangrijk om te weten dat daarvoor twee regimes mogelijk zijn. Het ene regime betreft het bouwbesluit 2012 dat geldt voor o.a. studentenhuizen. In dit regime zijn alle bouwkundige eisen erop gericht om een eventuele brand zo beperkt mogelijk te houden. Daarbij gaat het om beperking van het gevaar op brandoverslag door onder andere brandwerende gevels, brandwerende deuren, afdichting van leidingen en kieren en compartimentering. Dit is het regime dat DUWO standaard in al haar grote complexen met zelfstandige woningen in het land toepast. Het andere regime betreft de eisen voor kamergewijze verhuur. In dit regime gelden minder bouwkundige brandwerendheidseisen maar zijn de maatregelen meer gericht op alarmering, aanwezigheid van brandblussers en vluchtroutes.

 

Voorkomen beter dan genezen

DUWO heeft de ervaring dat brandincidenten nooit helemaal te voorkomen zijn, maar diezelfde ervaring leert dat brandveiligheidsmaatregelen de impact ervan tot dusver beperkt hebben weten te houden. Daarnaast is bewustzijn van brandveilig gedrag bij bewoners van groot belang. Ook in het onderzoek werd daarop gewezen.  DUWO probeert al jaren bewoners aan te zetten tot brandveilig gedrag. In studentencomplexen worden regelmatig obstakels in vluchtwegen geplaatst (oude meubels, kratten e.d.). Ook is de ervaring dat bijvoorbeeld rookmelders regelmatig worden verwijderd of brandblussers voor de lol worden gebruikt. Beheerders letten bij hun rondes in de studentencomplexen altijd op brandgevaarlijke situaties en spreken bewoners hierop aan. In samenwerking met de brandweer worden regelmatig brandveiligheidsacties gehouden, waarbij studenten zelf kunnen ervaren hoe het is om in een met rook gevulde gang te moeten vluchten (en te struikelen over obstakels).

 

Strengere handhaving

Op Uilenstede wordt nu extra veel aandacht besteed aan brandveiligheid. Er wordt intensiever gecontroleerd.  Alle eenheden hebben te horen gekregen wat ze moeten aanpakken en ook daarop wordt weer gecontroleerd. Met de bewoners die bij de brand betrokken waren zijn meerdere goede gesprekken gevoerd. In de komende tijd zal DUWO strenger handhaven op het in tact laten van de rookmelders en het vrijhouden van de vluchtwegen.

 

Neem contact op als je er nog geen hebt

Voor bewoners die niet thuis waren tijdens de installatie van de rookmelders op Uilenstede, is er inmiddels ook een veegronde geweest. Bewoners die ook toen niet thuis waren, wordt gemaand om contact op te nemen met DUWO om alsnog plaatsing van een rookmelder te kunnen regelen. Het is immers in ieders belang dat ze er hangen.

 

Deel deze pagina