Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Renovatie en verduurzaming voor Peli en Rijn- en Schiekade

Leestijd: 4 min

Bij DUWO staan de lichten op groen voor verdere planuitwerking van een renovatie en verduurzaming van twee Leidse studentencomplexen: De Pelikaanhof en Rijn- en Schiekade, gebouwd in de jaren zeventig en zestig van de vorige eeuw.

DUWO is bezig met zeer veel plannen voor renovatie en/of verduurzaming van grote en kleinere oudere studentencomplexen. Bij de twee Leidse complexen, allebei een halve eeuw of meer oud, gaat  het om enkele van de grotere projecten in komende jaren. Zowel De Pelikaanhof als Rijn- en Schiekade zijn toe aan groot onderhoud, renovatie en verduurzaming. Het gaat om ingrijpende werkzaamheden. Bij ‘De Peli’, zoals de studentenflat bekend staat, kan dat naar alle waarschijnlijkheid niet in bewoonde staat, bij Rijn- en Schiekade deels mogelijk wel.

‘We zijn in Leiden ontzettend blij dat we met deze twee grote projecten verder kunnen,” zegt Laurens Cramer, directeur van DUWO Leiden. “Omdat het plannen in ontwikkeling zijn, waarvoor we nog het nodige moeten uitwerken, kunnen er komende tijd nog wel dingen veranderen. We hebben nog heel wat stappen te zetten. Maar het staat nu in elk geval in de steigers!”

Rijn- en Schiekade eerst

De Rijn- en Schiekade is het eerst aan de beurt, omdat die het meest dringend onderhoud nodig heeft. Deze studentenflat met tien verdiepingen en 162 kamers werd in 1967 gebouwd en ligt in Vreewijk, vlakbij de binnenstad en de universiteitsgebouwen.
DUWO wil het gebouw renoveren, verduurzamen tot een label A (nu nog D) en intern verbeteringen in de indeling aanbrengen. Bij de renovatie gaat het om uiteenlopende noodzakelijke bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. Met een wijziging van de indeling kan mogelijk geluidsoverlast voor de buurt worden beperkt. Dat wordt in de komende fase nog verder uitgezocht.

Voor verduurzaming wordt eraan gedacht om onder meer het dak, de kopgevel en leidingen te isoleren, zonnepanelen te plaatsen en het ventilatiesysteem te vervangen door een duurzame variant. In de verdere toekomst staat nog volledige CO2-neutraliteit op de nominatie, namelijk als het nu nog vrij nieuwe CV-systeem aan vervanging toe is.

DUWO streeft ernaar dat tijdens de uitvoering van het werk een deel van de bewoners in het pand kan blijven wonen. Dat moet in de komende fase eveneens nog nader worden onderzocht.

De verwachting is dat de uitvoering in 2024 of 2025 kan beginnen.

Pelikaanhof wordt gasvrij

De Pelikaanhof, met bijna 500 bewoners, dateert uit 1973. Ook dit complex is toe aan bouwkundig en installatietechnisch onderhoud. Daarbij denken we aan: een betere indeling van de groepen, vernieuwing van sanitair, duurzame warmwatervoorzieningen, toevoeging van woonkeukens en fusies, een common room in de kelder en nieuwe hoofdentrees. Om De Pelikaanhof verder te verduurzamen, krijgt het pand een nieuwe, goed geïsoleerde gevel. En door het gebouw meteen gasvrij te maken, wordt het ook klaar gemaakt voor de energietransitie.

Aangezien het werk te groot en te complex is om in (deels) bewoonde staat uit te voeren, zullen de bewoners waarschijnlijk allemaal moeten verhuizen. Daarom wordt binnenkort al begonnen met verhuur op basis van de Leegstandswet; daarmee zou in drie jaar tijd een zeer groot deel van het pand kunnen leegkomen. (Verhuur op grond van de Leegstandswet houdt in dat leegkomende  woningen alleen nog tijdelijk worden verhuurd, zonder huurbescherming bij beëindiging van het huurcontract, maar wel met een opzegtermijn van drie maanden.) De aanpak is noodzakelijk omdat er geen locaties zijn om tijdelijk zoveel studenten tegelijk op te vangen. Recent werd het ook zo gedaan  voor de verduurzaming van de studentencomplexen aan het Flanorpad.

Als alle vergunningen er op tijd zijn en het goed gaat met de aanbesteding, hoopt DUWO hier in 2025 of 2026 met de grote aanpak te kunnen beginnen.

De komende tijd worden allebei de plannen verder uitgewerkt. Bewoners van de twee complexen hebben inmiddels een brief erover ontvangen.

Nieuwsoverzicht