Prinsjesdag: belastingkorting helpt ook studentenhuisvesting

20-09-2019

De derde dinsdag in september, Prinsjesdag, bracht goed nieuws voor studentenhuisvesters: er komt een korting op de zogenaamde verhuurdersheffing, die over huurwoningen moet worden betaald. Ook DUWO kan daarvan profiteren.

 

Zoals al een beetje was verwacht is er in de Miljoenennota geld uitgetrokken om de woningbouw in Nederland flink te stimuleren. Het enorme woningtekort in – vooral – de grote steden wordt aangepakt met allerlei maatregelen die woningcorporaties en gemeenten moeten aanzetten veel betaalbare woningen te bouwen. Enkele van die maatregelen zijn ook een stimulans voor de bouw van studentenwoningen, waarvan er immers veel te weinig zijn.

 

Ook voor DUWO

Zo gaat de verguisde verhuurdersheffing omlaag voor nieuwe woningen in bepaalde gebieden in het land. Het rijk wil dat woningcorporaties in ruil voor de korting meer sociale huurwoningen in die gebieden zullen gaan bouwen. De korting op de heffing geldt alleen voor gebieden met de hoogste WOZ-waarden of voor gebieden die een ‘woondeal’ met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken hebben. Daarnaast kunnen woningcorporaties ook korting op de verhuurdersheffing krijgen als ze maatregelen nemen om woningen te verduurzamen. In beide gevallen betekent het dat ook DUWO voor kortingen in aanmerking komt. Zo liggen Amsterdam (woondeal met de minister) en Leiden beide in de aangewezen gebieden én in het werkgebied van DUWO.

Wat dan wel weer een beetje zuur is, is dat de verhuurdersheffing is gekoppeld aan de WOZ-waarde van huurwoningen. Omdat de WOZ-waarden zullen stijgen, zal ook de verhuurdersheffing omhoog gaan. Dit jaar ontvangt het rijk nog 1,7 miljard auto aan verhuurdersheffing. Dat bedrag loopt tot 2023 op tot naar verwachting 2 miljard euro.    

 

Deel deze pagina