Geen objecten gevonden

Plan Kronenburg ter visie: 2.500 studentenwoningen

02-12-2020

De gemeente Amstelveen heeft het ontwerp bestemmingsplan Kronenburg-Uilenstede in procedure gebracht en ter visie gelegd. Er komen onder meer 2.500 studentenwoningen. DUWO is er blij mee, maar vraagt ook aandacht voor de betaalbaarheid voor studenten en de mogelijkheden voor aansluiting op campus Uilenstede.

 

Het plan voorziet in de herontwikkeling van de monofunctionele kantorenlocatie Kronenburg naar een multifunctioneel woon-werkgebied, in samenhang met de daarnaast gelegen studentencampus Uilenstede van DUWO, waar nu al 3.400 studenten wonen. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in maximaal 2.500 nieuwe studentenwoningen en bijna 1.600 extended stay verblijven voor kenniswerkers en studenten.

Zorgen over betaalbaarheid

DUWO juicht de planontwikkeling enerzijds toe, omdat de toevoeging van 2.500 studentenwoningen in de regio Amsterdam een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het verminderen van de kamernood. Anderzijds zijn er echter wel grote zorgen over de betaalbaarheid van te bouwen kamers voor de doelgroep studenten én de aansluiting van het gebied op de bestaande Uilenstedecampus en de daar aanwezige voorzieningen. DUWO voert hierover intensief overleg met de gemeente Amstelveen.

Het plangebied valt onder de aanvliegroutes van Schiphol en ligt geheel binnen zone 4 en 5 van het Luchthavenindelingbesluit (LIB) Dat maakte dat er lange tijd geen extra woningen gebouwd konden worden. Door wijziging van het LIB in 2018 ziet de gemeente Amstelveen nu voldoende mogelijkheden om dit gebied te ontwikkelen.  

 

Deel deze pagina