Geen objecten gevonden

PILOT NIEUWE HOSPITEERVORMEN

05-07-2023

DUWO verhuurt momenteel zo'n 11.500 kamers waarbij nieuwe bewoners worden toegewezen door middel van hospiteren. Bij deze vorm van toewijzing, kunnen de zittende huurders samen een nieuwe huisgenoot instemmen wanneer er een kamer vrijkomt. In het afgelopen jaar onderzochten we deze manier van toewijzen. Hieruit bleek dat de vrijheid van huurders om een nieuwe huisgenoot te kiezen ervoor zorgt dat de huurders over het algemeen samen zorgen voor een prettige woonomgeving. Maar het bleek ook dat deze manier van toewijzing ervoor zorgt dat niet alle woningzoekenden een gelijke kans hebben op een kamer.

 

Dit komt bijvoorbeeld omdat woningzoekenden niet op de hoogte zijn van alle kanalen waarop kamers aangeboden worden of omdat zij geen netwerk hebben in de stad waar ze naartoe verhuizen. Bij DUWO vinden we het natuurlijk belangrijk dat onze huurders fijn samenwonen. Tegelijkertijd vinden we dat woningzoekenden een gelijke kans moeten hebben op een kamer. Daarom willen we onderzoeken we of er hospiteervormen zijn waarbij deze twee elementen kunnen worden gecombineerd. 

Twee nieuwe hospiteervormen

DUWO gaat een pilot houden om nieuwe hospiteervormen te testen. De pilot loopt van 15 augustus tot en met 15 december. Tijdens deze pilot worden twee nieuwe vormen getest: hospiteren op basis van inschrijftijd en hospiteren op basis van loting. Bij hospiteren op basis van inschrijftijd worden uit de reacties de 15 woningzoekenden met de langste inschrijftijd op ons aanbodplatform ROOM.nl geselecteerd en uitgenodigd om te komen hospiteren. Bij hospiteren op basis van loting speelt de inschrijfduur geen rol en vindt de selectie uit de reacties willekeurig plaats. Uit deze voorselectie van 15 kandidaten kunnen de zittende huurders een keuze voor een nieuwe huisgenoot maken. We testen de twee hospiteervormen in Amsterdam, Delft, Den Haag en Leiden. Per stad worden een aantal studentenhuizen geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan de pilot.   

Evaluatie eind 2023 

De deelnemers van de pilot ontvangen aan het begin en eind van de pilot een vragenlijst. Daarnaast nemen we aan het eind van de pilot contact op met de woningzoekenden die op basis van de nieuwe hospiteervormen werden ingestemd. Hiermee krijgen we inzicht hoe zittende huurders en ingestemde personen de nieuwe hospiteervormen ervaren. Deze ervaringen zullen we vervolgens gebruiken om te bepalen of we verder willen met de vormen uit de pilot, of niet.

 

 

Deel deze pagina