Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Opaallaan Hoofddorp: leefbaar en duurzaam gebied voor studentenhuisvesting

Leestijd: 3 min

Afgelopen dinsdag, 27 september ontving DUWO het voltallige B&W Haarlemmermeer op de Opaallaan in hoofddorp in het kader van een werkbezoek. Burgermeester Schuurmans toonde zich tijdens het werkbezoek zeer tevreden over de samenwerking tussen gemeente, politie, het ROC en DUWO.

 

Aan de Opaallaan staan 10 torens van studentenhuisvester DUWO, met oorspronkelijk elk 57 onzelfstandige eenheden (kamer eigen douche en toilet) met gemeenschappelijke keukens. De torens zijn gebouwd halverwege de jaren ’90, in eerste instantie voor de studenten van ROC Aviation. Nu, bijna 30 jaar later, bestaat ongeveer 30% van onze huurders uit die doelgroep. De rest van de bewoners studeert voornamelijk in Amsterdam, Leiden of Haarlem.

Investeren in leefbaarheid en cohesie

De leefbaarheid liet in het verleden te wensen over en in dat kader zijn er in de afgelopen jaren zowel fysieke als sociale maatregelen genomen. Eén toren is omgebouwd van onzelfstandige eenheden naar zelfstandige studio’s. Daarnaast is er geïnvesteerd in intensief beheer en is de samenwerking tussen de verschillende partijen verbeterd, waardoor sneller geschakeld kan worden als er incidenten zijn. Tot slot heeft DUWO Academie van de Stad ingeschakeld, een organisatie die programma’s uitvoert op het gebied van verbetering van de sociale cohesie en community. Al deze maatregelen hebben een zichtbaar positief effect op de leefbaarheid op de Opaallaan.

Verbinding met Hoofddorp/Haarlemmermeer

Voor de gemeente is goede en betaalbare studentenhuisvesting belangrijk, niet alleen om voor jeugd die aan het MBO in Hoofddorp gaat studeren, maar ook omdat ze de eigen jeugd huisvestingsmoge-lijkheden wil geven als ze in Amsterdam, Leiden of Haarlem gaan studeren maar in Hoofddorp willen blijven wonen. Ook nieuw talent van buiten is welkom om via studentenhuisvesting voor het eerst kennis te laten maken met en te binden aan Hoofddorp/Haarlemmermeer als woonplaats voor vervolghuisvesting.

Ombouwen en verduurzamen

Vanaf volgend jaar begint DUWO met de ombouw van nog eens drie torens van onzelfstandig naar studio’s, met de ‘lessons learned’ vanuit de ombouw van de eerste toren. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn:  nieuw sanitair, verbetering van brandveiligheid, common rooms voor alle bewoners van de betreffende toren. Maar ook verregaande verduurzaming (van label D naar label A+) door betere isolatie, van het gas af te gaan en gebruikmaking van warmtepompen.

De prijsstelling van de woningen moet betaalbaar blijven. Vanwege investeringen zal een deel van de omgebouwde woningen ook bedoeld zijn voor 23-plus student (lees huur < 633,- dus huurtoeslag mogelijk), maar grootste deel zal altijd bereikbaar zijn voor 23- student (lees huur < 442,- dus huurtoeslag mogelijk). Vanwege opwaardering naar label A+ zullen aanvullende energiekosten in verbouwde woningen in vergelijking met andere complexen laag liggen. Het gaat dan om 57 kleinere studio’s (gemiddeld 23 m2) en 5 grote studio’s (gem. 35 m2).

Jongerenhuisvesting?

De verdere toekomst van de Opaallaan hangt mede af van andere ontwikkelingen in de regio. Allereerst hoopt DUWO meer dan 500 studentenwoningen te kunnen bouwen in Hyde Park, Hoofddorp. Als deze plannen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, kan ook nagedacht worden over de vraag of een deel van de Opaallaan voor niet studerende jongeren ingezet kan worden. Gezien de tekorten in jongerenhuisvesting is het de ambitie van dit nieuwe College om meer huisvesting voor deze doelgroep te realiseren.

Daarnaast wil de gemeente het zg. stationsgebied transformeren, met plannen voor veel extra nieuwe woningen. De Opaallaan valt ook in deze zone en dat betekent dat daar misschien ook nog mogelijkheden van extra woningbouw zijn. Concrete plannen zijn er echter nog niet.

Uiteindelijk is DUWO in staat en bereid extra studentenhuisvesting te bouwen op de juiste plek als de behoefte er blijkt te zijn, maar ook bereid om met andere partijen samen te werken als er andere doelgroepen in beeld komen.

Nieuwsoverzicht