Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Ontwikkeling Kronenburg stap dichterbij

Leestijd: 3 min

Gemeente Amstelveen, eigenaren van ontwikkellocaties op Kronenburg en DUWO maken gezamenlijk van Kronenburg een levendig gebied. Een omgeving waar ruimte is om te werken en waar studenten tijdelijk kunnen wonen in een groene omgeving dichtbij dagelijkse voorzieningen. De samenwerking is belangrijk om wonen, werken, horeca en recreatie op elkaar af te stemmen. Op 19 december tekenden gemeenten, eigenaren en DUWO hiervoor een intentieverklaring.

Kronenburg met studentencampus Uilenstede als buur en dichtbij de VU is bij uitstek een plek voor studenten en kenniswerkers en voor een nieuwe moderne werkomgeving. Reguliere woningbouw is in dit gebied wegens regelgeving vliegverkeer beperkt mogelijk. De locatie biedt voor tijdelijke huisvesting meer en geschiktere mogelijkheden. Volgens wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening en economische zaken) biedt een mix van studentenhuisvesting en huisvesting voor kenniswerkers, kansen voor nieuwe voorzieningen en vernieuwende werkconcepten. “We denken aan nieuwe kleinschalige en flexibele kantoorruimten, betaalbare huisvesting voor studenten met een campuscontract en zes maanden woonruimte aan kenniswerkers. Maar het biedt ook kansen voor  verschillende soorten horeca en sportvoorzieningen en voorzieningen voor familie en vrienden die op bezoek komen. We richten het gebied opnieuw in met veel groen, water, en sluiten het beter aan op Uilenstede. Dit zorgt dat de aantrekkelijkheid en levendigheid toeneemt. Monofunctionele kantoorgebieden werken niet meer en dat zie je ook aan de leegstand in Kronenburg.“ Ook de markt wil multifunctionele gebieden met voldoende ruimte voor innovatie en ontmoeting.

De VU is blij dat er nu beweging in de plannen zit. Marcel Nollen, lid College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam: “Uilenstede is onlosmakelijk verbonden met de VU Campus. Hier wonen veel van onze studenten vlakbij de VU. Heel belangrijk dat er nu meer woningen komen, zodat wij onze studenten een goede plek kunnen bieden, in een goede omgeving met de juiste voorzieningen, zoals het sportcentrum, en een sterke community. Dit is zeker te danken aan een goede samenwerking met de gemeente Amstelveen, Duwo, en andere partners in het gebied. Wij zijn blij met de uitbreiding van het aantal studentenkamers in onze regio.”

Afweging gemeente Amstelveen

Ingrepen in onze leefomgeving kunnen niet los van elkaar gezien worden maar in samenhang en in dialoog met elkaar. Door de unieke samenwerking bouwt Amstelveen met ontwikkelaars en eigenaren aan een levendig Kronenburg.

Bij de ontwikkeling wordt rekening gehouden met het gegeven dat het gebied onder een aanvliegroute van Schiphol ligt. Gewijzigde regels en meer ruimte voor de gemeente om zelf te beslissen, biedt mogelijkheden voor Kronenburg. Dat is hoog tijd. Het gebied kampt al jarenlang met aanhoudende leegstand. De eerste stap zette de gemeenteraad op 8 mei 2019 met het vaststellen van de Gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede. De gemeente stelt nu een ontwerp bestemmingsplan op dat volgend jaar in procedure gaat en verwacht in 2021 daadwerkelijk te kunnen starten met de uitvoering.

Steun van regio

Kronenburg–Uilenstede is een van de gebieden in de Metropoolregio Amsterdam waar woningen versneld kunnen worden gebouwd. Ook het Rijk heeft in haar omgevingsvisie Kronenburg genoemd als mogelijke locatie. Op deze bijzondere plek komen geen gewone woningen. Er is brede steun in de regio voor Kronenburg-Uilenstede als unieke locatie om de vraag naar betaalbare huisvesting voor studenten en kenniswerkers in te vullen.

 

Nieuwsoverzicht