Geen objecten gevonden

Ondersteuning voor Oekraïense en Russische studenten

24-03-2022

Naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne slaan gemeenten, onderwijsinstellingen en woningcorporaties de handen ineen om vluchtelingen en getroffenen in Nederland de hulp te bieden die ze nodig hebben. Voor DUWO betreft dit in eerste instantie de Oekraïense en Russische studenten die zij huisvest.

Op korte termijn houdt DUWO er rekening mee dat door de oorlog in Oekraïne en de sancties die daarvoor tegen Rusland zijn genomen, betalingen van rekeninghouders van banken uit de betreffende landen mogelijk niet of moeilijk gedaan zullen kunnen worden. DUWO  voorziet voor huurders uit Rusland en Oekraïne dan ook moeilijkheden bij de huurbetaling. Ze wil deze studenten  daarom de mogelijkheid van een betalingsregeling bieden om financiële problemen te voorkomen en de eerste nood te lenigen.

Noodfondsen

Er komen momenteel vanuit de overheid ook noodfondsen beschikbaar om de getroffenen ook op de langere termijn te ondersteunen en voor de betrokken partijen is het nu belangrijk om te kijken welke fondsen, wanneer en waar ter beschikking komen om ze vervolgens in samenwerking aan te wenden om de getroffen studenten te blijven ondersteunen.

Extra tijdelijke eenheden

In dit kader wil DUWO graag in gesprek gaan met de onderwijsinstellingen om te overleggen hoe het moet met studenten uit de betreffende landen die mogelijk niet kunnen terugkeren naar huis (aan het eind van het semester). Daarnaast zijn er onder de vele vluchtelingen ongetwijfeld studenten die hier verder willen studeren of mensen die hier een studie willen doen. Er zijn al onderwijsinstellingen die vluchtelingen aanbieden bij hen te studeren. In overleg kan dan worden bekeken hoe met elkaar huisvesting kan worden geregeld, ofwel in de bestaande voorraad studentenhuisvesting ofwel door extra huisvesting te creëren.

De huidige crisis raakt echter niet alleen de studenten uit de betrokken landen. Op veel fronten is hulp en ondersteuning van landelijke en lokale overheden, organisaties en burgers nodig. Ook DUWO wil daaraan bijdragen. Zo wordt met gemeenten overlegd of er mogelijkheden zijn om snel en eenvoudig tijdelijke eenheden toe te voegen op bepaalde DUWO-locaties voor eventuele opvang van vluchtelingen. Liefst met de mogelijkheid om die – na een tijdelijk gebruik door vluchtelingen – om te zetten in studenteneenheden. Daarbij wil DUWO wel in het oog houden dat haar expertise toch vooral op het terrein van studentenhuisvesting ligt.

Gemeente organiseert kinderprogramma in Griffioen

Inmiddels is één pand van DUWO al in gebruik: de gemeente Amstelveen huurt het voormalige cultuurcentrum De Griffioen op campus Uilenstede om Oekraïense kinderen een activiteitenprogramma te bieden. De gemeente organiseert in het centrum een programma met sport, taal, drama en muziek voor twee leeftijdsgroepen: 6-12 jaar en 12-18 jaar. Ook wordt nog gekeken naar toevoeging van een onderwijsprogramma.

Deel deze pagina