Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Nieuwe wet vaste huurcontracten: hoe zit het met studentenwoningen?

Leestijd: 3 min

In mei stemde de Tweede Kamer in met een voorstel voor een wet om tijdelijke huurcontracten te verbieden. Fijn voor de vele huurders die iedere keer gestrest op zoek moesten naar een nieuwe woonplek. Maar hoe zit het met studentenwoningen? En bij DUWO?

Tijdelijke huurcontracten worden – waarschijnlijk al per 1 januari 2024 – verboden. Sinds 2016 waren dergelijke contracten toegestaan met het idee dat het aanbod aan huurwoningen daarmee groter zou worden. Daar bleek echter geen sprake van. Het enige wat er gebeurde was dat verhuurders na afloop van het tijdelijke contract de huur fors verhoogden. Om daaraan paal en perk te stellen komt er een nieuwe wet waarin de tijdelijke contracten zijn verboden. Niet alleen voor zelfstandige woningen, maar ook voor kamers.

Maar hoe zit het dan bij een studentenhuisvester als DUWO? Formeel is het campuscontract dat DUWO gebruikt voor de meeste studenten ‘van onbepaalde duur’. Je mag immers blijven zitten, zo lang als je studeert. In de praktijk is het natuurlijk wel tijdelijk, want uiterlijk een half jaar na afstuderen moet je vertrekken. Maar aan het campuscontract verandert niets met deze wetswijziging.  

DUWO verhuurt daarnaast ook woningen met een echt tijdelijk contract aan bijvoorbeeld internationale studenten die hier tijdelijk verblijven. Ook worden woningen die op de nominatie van sloop of renovatie staan soms met een tijdelijk contract verhuurd. En als DUWO een complex ingrijpend verbouwt, huisvest ze de bewoners vaak tijdelijk ergens anders. We krijgen hierover veel vragen.

Zo zit het

Hoewel de nieuwe wet uitgaat van het vaste huurcontract als norm, zijn er uitzonderingen mogelijk, waardoor er voor studentenhuisvesters en andere woningcorporaties uiteindelijk niet veel verandert. Short stay verhuur voor internationale studenten blijft mogelijk. Verdere uitzonderingen op de wet maken het woningcorporaties mogelijk om aan bepaalde doelgroepen voor wie dat nuttig of noodzakelijk is, nog steeds tijdelijke contracten aan te bieden (denk aan bijvoorbeeld mensen uit de maatschappelijke opvang, weeskinderen, huurders van wisselwoningen). Studenten vallen daar ook onder. De minister moet hiervoor overigens nog een regeling opstellen. Daarnaast is verhuur onder de Leegstandswet (in geval van sloop bijvoorbeeld) nog steeds mogelijk.

Particuliere partijen die tot nu toe vaak studentenkamers verhuurden met een contract voor 1 of maximaal 2 jaar zijn dadelijk wél gebonden aan de vaste contracten. Studenten die dergelijke kamers huren hoeven dan dus niet meer telkens op zoek naar een nieuwe kamer of een nieuw tijdelijk huurcontract met hogere huur aan te gaan. Hetzelfde geldt voor veel andere jongeren en jonge gezinnen die op particuliere huur zijn aangewezen, vaak omdat ze vanwege de woningnood nergens anders terecht kunnen.

De wet moet nog wel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. De verwachting is dat dat – ondanks de val van het Kabinet - nog dit jaar gebeurt,  zodat de wet vanaf 1 januari 2024 in werking kan treden. 

Nieuwsoverzicht