Geen objecten gevonden

Nieuwe voorzitter en nieuwe koers Netwerk Kennissteden

15-10-2020

Goede stedelijke randvoorwaarden, waaronder studenten- en vervolghuisvesting, staan in een nieuwe koers hoog op de agenda bij het Netwerk Kennissteden Nederland (NKN). Het netwerk heeft ook een nieuwe voorzitter: de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Het NKN bestaat uit de Nederlandse universiteitssteden en de koepels van onderwijsinstellingen (VSNU en VH) en studentenhuisvesters (KENCES). Het netwerk zet vooral in op versterking van de kennis- en innovatiekracht van Nederland als kennisland om daarmee bij te dragen aan inzicht in en aanpak van maatschappelijke opgaven. Sinds kort is Marja van Bijsterveldt, burgemeester van kennisstad Delft, de nieuwe voorzitter. “Het Netwerk Kennissteden Nederland staat voor het vergroten van de maatschappelijke en de economische impact van kennissteden,” laat zij weten. “Stedelijke randvoorwaarden zoals goede en voldoende studentenhuisvesting zijn daarvoor heel belangrijk.”

Onlangs kwam het NKN met een nieuwe position paper waarin de koers voor het komende jaar is vastgelegd. Ook DUWO was daarbij betrokken. Vanwege de strengere coronamaatregelen kon een geplande aanbieding van de notitie aan minister Van Engelshoven van OWC niet doorgaan. Inmiddels is de aanbieding digitaal gedaan.

Toekomst voor Nederland als kennisland

Met de nieuwe koers gaan de deelnemers aan het NKN intensiever samenwerken. Die samenwerking tussen de kennissteden is hard nodig om Nederland als kennisland op de toekomst voor te bereiden. Om grote maatschappelijke opgaven in combinatie met toenemende internationale concurrentie en afhankelijkheid van technologie en producten uit andere delen van de wereld het hoofd te bieden, moeten de kennis- en innovatiekracht flink worden versterkt. Daarnaast is er de coronacrisis die economische krimp en veel onzekerheid veroorzaakt. Ook dat is een opgave. Het netwerk wil zich concreet richten op oplossing van  knelpunten en kansen die de positie van Nederland als kennisland moeten versterken.

Alliantie studentenhuisvesting

Het netwerk wil dat doen door de maatschappelijke impact van kennis te vergroten, door kennisintensieve ecosystemen te versterken en door stedelijke randvoorwaarden (ook voor studentenhuisvesting) naar een hoger niveau te brengen. Aan de hand van die thema’s worden vraagstukken rond urgente knelpunten en kansen waar veel inzet nodig is, geformuleerd, zo nodig per stad of regio. Voor concrete vraagstukken worden zogenaamde allianties gevormd met betrokken partijen die willen deelnemen. Inmiddels zijn al vier allianties gevormd, waaronder een voor studentenhuisvesting.

‘Studenten- en vervolghuisvesting cruciaal’

DUWO-bestuurder Heleen de Vreese is als voorzitter van Kences nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de position paper. Zij is blij met de constatering dat de stedelijke randvoorwaarden naar een hoger niveau gebracht moeten worden: “Binnen die stedelijke randvoorwaarden is het voor iedereen binnen het netwerk duidelijk dat voldoende en betaalbare studenten- en vervolghuisvesting cruciaal zijn. Dat moeten we met z’n allen gewoon goed regelen.”

De position paper van het NKN is hier te lezen. 

Deel deze pagina