Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Nieuwe overeenkomst met huurderorganisaties

Leestijd: 2 min

De huurdersorganisaties en DUWO hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Die werd afgelopen week ondertekend.

 

De huurdersorganisaties WijWonen (Delft), BRES (Leiden), VBU (Uilenstede) en De Eerste Kamer (Den Haag) en DUWO zetten hun handtekening onder een aangepaste samenwerkingsovereenkomst. De vorige werd bijna twee en een half jaar geleden gesloten. Maar zowel de huurdersorganisaties als DUWO vonden dat die niet aan de verwachtingen voldeed en dat er niet handig mee kon worden gewerkt.

Betrokken bij beleid

Om de samenwerking beter te regelen kwam er een aangepaste overeenkomst, waarin onder meer het zogenoemde co-producentschap is geschrapt. In plaats daarvan is in de nieuwe overeenkomst opgenomen dat DUWO en de huurdersorganisaties (nieuw) beleid in een drietal fasen bespreken: verkenning, uitwisseling van informatie en tenslotte overleg wat moet leiden tot het formele advies van de huurdersorganisaties. Op die manier zijn de organisaties vanaf het begin af aan bij het beleid betrokken (iets wat de Woningwet vereist). Daarnaast komt er een nieuwe modelbegroting die alle huurdersorganisaties gaan gebruiken. En dit keer zat er ook een nieuwe partij aan tafel: De Eerste Kamer, de huurdersorganisatie voor Haagse DUWO-huurders. Die bestond nog niet toen de vorige overeenkomst werd ondertekend. De Eerste Kamer werd in 2018 opgericht en vertegenwoordigt de 4.000 huurders in Den Haag.

 

Nieuwsoverzicht