Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Nieuwbouw Sluisbuurt in Amsterdam nu in aantocht

Leestijd: 2 min

Bij DUWO wordt momenteel hard gewerkt aan voorbereidingen van de nieuwbouw van een groot complex in de Sluisbuurt in Amsterdam: woningen voor bijna 770 studenten en jongeren. Aanvang van de nieuwbouw is gepland voor het komende najaar.

Het nieuwbouwplan, in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam, liep eerder vertraging op vanwege noodzakelijke extra duurzaamheidsmaatregelen en hogere kosten door prijsstijgingen in de bouw. Inmiddels staan alle lichten weer op groen voor het project en wordt ingezet op een snelle start.

De in totaal 750 woningen komen in twee verschillende gebouwen in de nieuwe Amsterdamse wijk Sluisbuurt en zijn volgens afspraak met de gemeente voor het merendeel zelfstandige studio’s. Het resterende  deel van de studentenwoningen bestaat uit kamers met gedeelde voorzieningen. Verder krijgen de gebouwen voorzieningen die sterk zijn gericht op ontmoetingen tussen bewoners: er komen verschillende  common rooms, in totaal ruim 500 m2.

Duurzaam

De Sluisbuurt is een duurzame en groene woonwijk in aanbouw op Zeeburgereiland, waar in totaal ruim 5.500 verschillende soorten huur- en koopwoningen komen. Net als rest van de wijk worden de twee DUWO-gebouwen zeer duurzaam. Voor de nieuwe wijk gelden forse duurzaamheidseisen, waaraan elk gebouw moet voldoen en de hele wijk wordt aangesloten op het warmtenet dat restwarmte uit het Oostelijk Havengebied gebruikt. Er komen geen gasaansluitingen. Het duurzame en groene karakter van de nieuwe wijk komt ook tot uiting in de infrastructuur. Er valt straks veel te wandelen, fietsen en sporten; het gebied wordt autoluw. 

Nieuwsoverzicht