Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Nieuw actieplan richt zich vooral op lokaal overleg

Leestijd: 2 min

Geen productieafspraken in het nieuwe Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting dat onlangs werd ondertekend. Noodzakelijke studentenhuisvesting moet voortkomen uit lokaal overleg.

Tijdens het congres van Kences, brancheorganisatie voor studentenhuisvesting, ondertekenden onder meer ministeries, onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters, gemeenten en studentenvakbonden het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2018-2021. Het is de opvolger van het actieplein dat eind 2016 afliep. 

Anders dan dat vorige plan bevat het nieuwe geen harde afspraken voor te realiseren studentenwoningen. Wel de afspraak dat alle betrokken partijen lokaal in overleg gaan voor oplossingen van de kamernood. Daarvoor leveren alle partijen hun eigen input. Onderwijsinstellingen komen met hun ambities, verwachte aantallen studenten en eigen inzet voor de nieuwe instroom, studentenorganisaties brengen woonwensen in, gemeenten laten zien welke mogelijkheden hun beleid biedt voor studentenhuisvesting, huisvesters (waaronder ook private partijen) adviseren en doen passend aanbod en de ministeries van BZK en OCW ondersteunen het lokale overleg. Dat moet leiden tot oplossingen die ervoor zorgen dat er over tien jaar evenwicht is tussen vraag en aanbod.

Meer campussen?
Voorts is afgesproken dat de landelijke monitor studentenhuisvesting wordt doorontwikkeld en meer aanvullend onderzoek gaat doen. Onderwijsinstellingen hebben beloofd daarvoor vragenlijsten onder hun studenten te verspreiden. Ook gaat de monitor onderzoeken of er bij universiteiten en hogescholen meer campussen moeten en kunnen komen.

Andere afspraken zijn onder meer: zorgen dat er nieuwe, meer geschikte, huurcontracten voor kortdurende verhuur komen (bijvoorbeeld voor internationale studenten) en een betere informatievoorziening. Zo gaat het ministerie van BZK bijvoorbeeld de campagne ‘Wegwijs met je huurprijs’ herhalen en wordt de informatie ook in het Engels vertaald. Ook komt er een campagne van de Landelijke Studentenvakbond LSVB om middelbare scholieren uit de bovenbouw te wijzen op het belang van tijdige inschrijving als woningzoekende. 

Nieuwsoverzicht