Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Nederlandse student steeds minder vaak op kamers

Leestijd: 3 min

Het aandeel uitwonende Nederlandse studenten is sinds de invoering van het leenstelsel (2015/16) gedaald van 53% naar 44% dit jaar. Zo blijkt uit de vandaag verschenen Landelijke monitor studentenhuisvesting 2023 van Kences. Deze afname is enerzijds het gevolg van de invoering van het leenstelsel en anderzijds het grote tekort aan studentenhuisvesting.

Toch is het totaal aantal studenten dat uitwonend is toegenomen ten opzichte van het collegejaar 2015/16. Dit laat zich verklaren door het feit dat het aandeel internationale studenten is gestegen van 9% in 2015/16 naar 16% nu. Internationale studenten in Nederland hebben bijna allemaal een woonruimte nodig bij aankomst in Nederland.

53% van de 754.500 studenten aan het hoger onderwijs is nu uitwonend. Dit zijn circa 400 duizend studenten, hoewel meer studenten op kamers zouden willen. Voor bijna de helft van de thuiswonende studenten is betaalbaarheid (48%) de belangrijkste reden om niet uit huis te gaan. Daarnaast geeft 20% aan dat er geen woonruimte beschikbaar is. In de steden Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Den Bosch, Utrecht en Zwolle is op dit moment al sprake van een zeer krappe woningmarkt voor studenten. Met de invoering van de basisbeurs neemt naar verwachting het landelijke kamertekort de komende jaren toe naar 39.700 tot 56.800 woonruimten in 2030/31.

Het tekort aan studentenwoningen is gedaald ten opzichte van vorig jaar: van 27.000 naar 23.700. Deze daling komt onder andere door daling van het aantal studenten aan het hoger onderwijs met 13.700. Daarnaast zijn nieuwe studentenwoningen gebouwd en zien we dat steeds minder Nederlandse studenten op kamers gaan. Deze dalende lijn werkt door in de vraag naar studentenhuisvesting van Nederlandse studenten. Volgens onderzoeksbureau ABF Research zou het ermee te maken kunnen hebben dat de wens om uit huis te gaan wordt bijgesteld als het lastiger wordt om een betaalbare woonruimte te vinden.

“Dat steeds minder Nederlandse studenten uit huis gaan, is slecht nieuws”, zegt Jolan de Bie van Kences. “We weten dat het op kamers wonen bijdraagt aan het welzijn en de sociaal emotionele ontwikkeling van studenten en jongeren. Uit huis gaan is een natuurlijke stap naar zelfstandigheid.” Uit huis gaan stimuleert het aanleren van fundamentele levensvaardigheden die helpen bij het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit, het opbouwen van relaties met anderen en het hanteren van verwachtingen van de omgeving. Juist in de jaren van de vroeg volwassenheid worden deze sociaal emotionele vaardigheden aangeleerd. Wanneer dit niet in deze periode gebeurt, dan is dit een blijvend gemis: “use it or lose it” 1. De Bie, “voldoende huisvesting is dus niet alleen belangrijk voor onze kenniseconomie, maar ook essentieel voor het geluk en de persoonlijke ontwikkeling van studenten.”

Gemeenten, studenten, universiteiten en commerciële huisvesters geven signalen van krimp van het aantal studenteneenheden in de commerciële sector. De effecten van een mogelijke krimp zijn niet zichtbaar in het onderzoek, omdat de vragen voor deze monitor (Wonen als student) in april van dit jaar zijn uitgezet.

Kences

Kences is het kenniscentrum studentenhuisvesting en de brancheorganisatie voor dertien sociale studentenhuisvesters in Nederland: Alwel, BrabantWonen, DUWO, Idealis, Lieven De Key, Lefier, Maasvallei, SJHT, SSH, SSH&, Stadswonen (onderdeel van Woonstad Rotterdam), De Veste, Vestide (onderdeel van Woonbedrijf), en WonenBreburg. Kences werkt aan goed en betaalbaar wonen in vrijwel alle Nederlandse studentensteden. De aangesloten organisaties huisvesten in deze steden 90.000 studenten, bijna een kwart van de markt. Voor meer informatie raadpleeg onze website www.kences.nl

Bekijk de Landelijke Studentenhuisvesting 2023

Nieuwsoverzicht