Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Monitor: aantal uitwonende studenten zal toenemen

Leestijd: 2 min

Uit de zevende Landelijke Monitor Studentenhuisvesting blijkt onder meer dat er tot 2025-2026 meer uitwonende studenten komen door de stijging van het aantal internationale studenten.

De onderzoeksresultaten uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018 werden begin oktober gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Kencescongres in Rotterdam. De monitor, werd ooit opgezet met inbreng van DUWO, verscheen voor het eerst in 2012 en is inmiddels uitgegroeid tot de nationale standaard voor cijfers over studentenhuisvesting. De onderzoeksresultaten schetsen een beeld van de omvang en samenstelling van de studentenpopulatie in de komende acht jaar en van de verwachte ontwikkelingen voor de studentenhuisvesting. Ook betaalbaarheid, woonwensen en (sinds dit jaar) internationale studenten worden onderzocht.

Studieschuld

Het gaat om een fors rapport, waarin ook gegevens over afzonderlijke studentensteden staan. DUWO komt binnenkort naar buiten (onder meer via lokale presentaties) met de gegevens over de studentensteden in haar eigen werkgebied. Enkele grote, algemene lijnen uit de recente monitor zijn: de studentenpopulatie van de universiteiten groeit in de komende zeven-acht jaar, maar die van de hogescholen daalt; door de invoering van het studievoorschot daalde het aandeel uitwonende Nederlandse studenten in afgelopen drie jaar van 53 naar 48 procent; maar ondanks dat studievoorschot zal het aantal uitwonenden tot het collegejaar 2025-2026 blijven groeien door een toename van het aantal internationale studenten; de studieschuld bij de ‘studievoorschot’-generatie is veel hoger dan bij de generatie van voor de invoering van het studievoorschot; er zijn 350.000 uitwonende studenten in het hoger onderwijs tegen 92.000 uitwonende studenten in het mbo; de enorme (verwachte) groei van internationale studenten is beperkt in vergelijking met de wereldwijde verwachtingen.

Komende jaren gaat de monitor nog meer onderzoek verrichten. In het – gelijktijdig met de presentatie van de cijfers ondertekende - Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting is afgesproken dat de monitor nog verder wordt ontwikkeld. 

Nieuwsoverzicht