Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Opening campus Yours: duurzaam, betaalbaar en op tijd voor nieuwe lichting studenten - drie vliegen in één klap!

Leestijd: 3 min

Minister Kajsa Ollongren opende maandag 26 augustus het tweede deel van de grote duurzame studentencampus op de Leidse Schans in Leiden. De minister was vol lof over het bereikte resultaat “Een goede en betaalbare woning in de buurt van je opleiding is heel belangrijk. De Leidse Schans laat zien dat als verschillende partijen hun krachten bundelen mooie dingen ontstaan. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het huisvesten van studenten. En nog duurzaam ook.”

Brede samenwerking in Taskforce

Zowel wethouder Fleur Spijker als Martijn Ridderbos, vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden en DUWO-bestuursvoorzitter Heleen de Vreese verwezen naar de succesvolle samenwerking in de Taskforce en benadrukten dat de toevoeging noodzakelijk is om de tekorten in Leiden te verminderen. De oplevering vindt bovendien op een gunstig tijdstip plaats, zodat de nieuwe woningen ook nog een bijdrage leveren aan de piekopvang van nieuwe studenten aan het begin van dit nieuwe studiejaar.  

De twee gloednieuwe studentencomplexen met respectievelijk 218 en 249 woningen vormen samen het tweede deel van campus Yours op de Leidse Schans. VORM en Ballast Nedam Development zorgden voor ontwikkeling en bouw, Syntrus Achmea heeft de gebouwen in eigendom. Net als bij de realisatie van de eerste fase met 600 studentenwoningen treedt DUWO op als verhuurder en beheerder.

Tegengaan ongewenste verkamering

In Leiden wordt voortvarend uitvoering gegeven aan het eind 2018 afgesloten Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. Er is sinds jaar en dag een innige samenwerking binnen de Taskforce en er wordt uitvoering gegeven aan een ambitieus bouwprogramma. Heleen de Vreese gaf nadrukkelijk aan dat de toevoegingen nu en in de toekomst niet alleen goed zijn voor de Universiteit, die haar studenten kan huisvesten en voor de studenten zelf, die kwalitatief goed en betaalbaar kunnen wonen. “Ook de stad profiteert, omdat bij een vermindering van tekorten ongewenste verkamering in de binnenstad beperkt kan worden.”

Over die betaalbaarheid gesproken. Na aftrek van huurtoeslag (mogelijk voor alle woningen, vanaf 18 of 23 jaar) komen de (kale) huurprijzen op minimaal € 254 en maximaal € 319. Heleen de Vreese: ‘Campus Yours bewijst, dat ook marktpartijen betaalbare studentenhuisvesting kunnen realiseren. Dat is een voorbeeld voor de sector, want woningcorporaties kunnen het niet alleen!’

Duurzame campus

Alle woningen op de campus zijn uiterst duurzaam en klaar voor de energietransitie. Net als de eerder gebouwde studentencomplexen hebben de twee nieuwste gebouwen geen gasaansluiting en zijn ze extra geïsoleerd. Verwarming en warm tapwater worden hier geleverd door een combinatie van een warmtepompboiler, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW) en vele zonnepanelen op de daken. De campus voldoet daarmee aan de eerder door de gemeente gestelde duurzaamheidseisen. De wethouder refereerde in dit kader ook nog naar de recent afgesloten woondeal, waar nadere afspraken zijn gemaakt met de minister over de bouwopgave en de duurzaamheidsambitie. “Wij kunnen zo bij nieuwe projecten een extra impuls geven aan de verduurzaming.”

 

Nieuwsoverzicht