Geen objecten gevonden

meer aanbod studentenkamers

Minister: meer structureel aanbod voor studenten

12-09-2019

Het nieuwe studiejaar is inmiddels gestart. De meeste nieuwe studenten zullen ondertussen een kamer hebben (onder meer bij DUWO), maar de massale instroom zorgt elk jaar voor een ongekende piekbelasting. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vraagt er in een Kamerbrief aandacht voor. En: er moet vooral meer structureel aanbod voor studenten komen.

 

De minister verstuurde de brief nog op dezelfde dag dat ze in Leiden het nieuwste studentencomplex van DUWO had geopend (op de campus Leidse Schans). “Een goed voorbeeld van een stevig lokaal partnerschap tussen gemeente, huisvesters, onderwijsinstellingen en studenten,” schrijft ze daarover. En daar zou ze graag meer van zien, zo blijkt uit de brief.

Meer structureel aanbod

Minister Ollongren noemt de piekbelasting bij het begin van het collegejaar een groot probleem en wil dat dat in de toekomst beter gaat. Een overzicht laat noodmaatregelen van gemeenten en onderwijsinstellingen in verschillende grote studentensteden zien. Maar beter is natuurlijk structurele huisvesting. De minister haalt twee grote onderzoeken naar studentenhuisvesting aan, die in opdracht van de overheid zijn uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er teveel studenten via het zogenaamde flexibele aanbod wonen. Het gaat dan om huisvesting waar iedereen in kan wonen (dus kamers via bijvoorbeeld particulieren, vastgoedbureaus e.d.). Volgens het onderzoek is nu 58% van die woningen bewoond door studenten. Dergelijke grote aantallen studenten in dat flexibele aanbod leiden volgens de onderzoekers tot problemen als te hoge huur, slechte kwaliteit, huisjes melken enz.  Wenselijk is niet meer dan 30% bewoning door studenten. Daarom moet het structurele aanbod omhoog, zodat studenten niet in het flexibele aanbod hoeven te zoeken.

Het onderzoek is mede bedoeld om lokale partijen in studentensteden inzicht in vraag en aanbod te geven en te helpen keuzes te maken rond studentenhuisvesting.

Ook meer onzelfstandige studentenwoningen

Ook breekt de minister in de brief een lans voor de onzelfstandige studentenwoning. De kamer met gedeelde voorzieningen in een studentenhuis of –complex dus. “Onzelfstandige studentenkamers passen goed bij de levensfase van de student,” schrijft ze. Bovendien zijn ze beter betaalbaar voor jonge studenten en goed voor ‘het tegengaan van de eenzaamheid’. Een ander in de brief aangehaald onderzoek laat zien dat het duur is voor investeerders om zulke woningen voor studenten te bouwen (onder meer door een lagere maximale huurprijs en het ontbreken van huurtoeslag).

Komende tijd wil de minister met alle partijen in de studentenhuisvesting gaan overleggen over mogelijke beleidsveranderingen en over de hardheid van bestaande plannen, die werden gemaakt vanuit het vorig jaar getekende Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. In oktober komen resultaten van nieuw onderzoek naar buiten (Landelijke Monitor Studentenhuisvesting), die in de gesprekken zullen worden meegenomen.  

 

 

Deel deze pagina