Geen objecten gevonden

Meer studentenkamers door de coronacrisis?

12-08-2020

Is het waar dat je door de coronacrisis nu makkelijker aan een studentenkamer kunt komen? Of is er weinig veranderd op de kamermarkt?

 

De introductieweken voor het nieuwe studiejaar zijn aanstaande of al bezig, overal grotendeels digitaal vanwege de coronacrisis. In de studentensteden arriveren de nieuwe eerstejaars. Als je al een kamer hebt, zit je natuurlijk goed, maar als je nog zoekende bent, kun je je misschien afvragen of je nu makkelijker iets vindt. Door de coronacrisis zijn veel internationale studenten immers naar huis vertrokken, waardoor hun woningen vrij kwamen. En alom bestonden verwachtingen dat de internationals ook in het nieuwe studiejaar zouden wegblijven en dat Nederlandse studenten minder geneigd zouden zijn zich voor een studie in te schrijven. Wie dat wel zou doen, zou makkelijk thuis kunnen blijven wonen vanwege het online onderwijs dat universiteiten en hogescholen nu bieden.

 

Amsterdam

Vanuit die verwachtingen wordt in veel media gemeld dat er meer studentenkamers beschikbaar zijn. Met name in Amsterdam en Rotterdam zou dat het geval zijn (https://www.tubantia.nl/wonen/in-sommige-steden-meer-studentenkamers-beschikbaar-maar-nood-blijft-hoog~ab4c76b2/). En RTL Nieuws (https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5171968/student-kamer-opkamers-kamerverhuur-corona-internationals) citeert aanbodsite Kamernet die meldt dat het aanbod in Amsterdam met 44% en in Den Haag met 21% is gegroeid. Volgens RTL Nieuws is de coronacrisis zelfs een zegen voor de kamerzoekende student.

 

Wachttijd onveranderd hoog

Maar hoe zit het met de sociale studentenhuisvesting van DUWO? Zijn de kamers daar voor het uitzoeken? Het tegendeel blijkt waar. DUWO houdt sinds het begin van de coronacrisis een dashboard bij van de verhuur aan Nederlandse en buitenlandse studenten en de ontwikkeling van de wachttijden. Uit de laatste rapportage blijkt dat er weinig veranderd is. De wachttijden zijn nog onverminderd hoog. Sinds het begin van de lockdown ligt de inschrijfduur (gelijk aan de wachttijd) vrij constant rond de 48 maanden. Dat is maar een heel klein beetje minder dan in de eerste maanden van het jaar.

Bij de inschrijvingen op aanbodsite ROOM, waar alle beschikbare woningen van DUWO staan, was In de eerste vijf weken van de lockdown sprake van een terugval. Inmiddels zijn ze weer terug op het oude hoge niveau. In de eerste twee weken van juli waren er 1.025 inschrijvingen te noteren, bijna evenveel als vorig jaar rond dezelfde tijd. Dat laat dus zien dat de belangstelling voor een kamer in elk geval nog net zo groot is als vorig jaar.

 

Internationals

Meteen na het begin van de lockdown vertrokken veel internationale studenten. Ze zegden hun kamer op en gingen zo snel mogelijk naar huis. Over de hele periode tot nu toe zegden ruim 1.500 internationals hun huurcontract bij DUWO op, ongeveer 20% van alle woonruimte die DUWO voor die groep beschikbaar heeft. Veel van die vrijgekomen kamers worden door DUWO tijdelijk verhuurd aan Nederlandse studenten, maar een deel is ook beschikbaar gehouden voor de nieuwe instroom, die nu op gang komt. Tegelijkertijd regelde DUWO in overleg met de onderwijsinstellingen dat buitenlandse bachelor-, master- of PdD-studenten snel een verlenging konden krijgen, zodat ze niet in coronatijd ook nog eens op zoek naar woonruimte hoeven.

 

Stijgingen alom

Aanvankelijk bestond nog de verwachting dat door het wegblijven van internationale studenten veel van hun woonruimte aan Nederlandse studenten zou kunnen worden verhuurd. Inmiddels lijkt het erop dat de buitenlandse student Nederland bepaald niet mijdt (https://www.nuffic.nl/en/publications/how-covid-19-affecting-international-students-plans-study-netherlands-part-2/ en de huisvesting binnenkort hard nodig heeft. Hoewel definitieve inschrijvingscijfers pas in oktober bekend worden, had de TU Delft in de voorinschrijving voor komend studiejaar al enkele honderden internationale studenten meer dan vorig jaar in dezelfde tijd, zo meldt het AD (https://www.ad.nl/delft/tu-delft-extra-in-trek-bij-buitenlandse-studenten-de-internationale-belangstelling-is-groter-dan-vorig-jaar~afce67a4/). Het is natuurlijk nog wel afwachten of al die internationale studenten ook echt (kunnen) komen.

Ook het aantal Nederlandse studenten lijkt komend studiejaar toch weer behoorlijk te stijgen, ondanks de coronacrisis. Ook hier geldt dat definitieve cijfers nog moeten komen, maar uit de voorinschrijvingen van zowel wo als hbo blijkt dat vooralsnog sprake is van een stijging van 6%. Dat is verklaarbaar uit het feit dat een tussenjaar voor veel (aankomende) studenten nu niet interessant is én dat daarnaast ook meer middelbare schoolleerlingen van vorig jaar geslaagd zijn, vanwege het ontbreken van een centraal examen.

En aangezien al deze studenten onderdak moeten hebben, zal de kamernood voorlopig niet voorbij zijn.    

 

Deel deze pagina