Geen objecten gevonden

Leuke bijverdienste via Airbnb? Trap er niet in!

23-11-2016

Via websites als Airbnb en Wimdu - organisaties met een winstoogmerk - kunnen particulieren een kamer, woning of logeerbed verhuren aan toeristen.

De populariteit van deze websites groeit en in veel steden wordt maatschappelijk geworsteld met de manier waarop we ons tot deze vorm van verhuur moeten verhouden. Ook studentenhuisvesters als DUWO krijgen met het fenomeen te maken: studenten die hun woning of een kamer verhuren via Airbnb en Wimdu.

Dit lijkt een leuke inkomstenbron voor de student: doordeweeks woon in je woning, maar in het weekend ben je er toch niet dus zou je je woning kunnen verhuren. Maar als je dat doet, moet je je realiseren dat je je schuldig maakt aan illegale verhuur. DUWO treedt streng op tegen illegale onderhuur: DUWO beëindigt in zo’n geval het huurcontract en de huurder kan een boete van € 10.000 krijgen.
DUWO doet haar uiterste best studenten betaalbare, veilige en goede woonruimte te bieden. We willen een leidende rol spelen in het terugdringen van het woningtekort en we willen zoveel mogelijk studenten uit binnen- en buitenland onderdak bieden met betaalbare woningen die aan alle hedendaagse eisen voldoen. We willen niet dat studenten vervolgens hun woning doorverhuren aan toeristen en zelf (deels) geen gebruik maken van hun woning of winst maken ten opzichte van de relatief lage huur die ze betalen.

In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan je woning of een deel van je woning te verhuren of in gebruik te geven aan derden. Een onderhuurder moet bijvoorbeeld altijd voltijdstudent zijn. Verhuur je kamer of je woning dus niet via Airbnb of Wimdu. En bekijk op DUWO.nl de voorwaarden waaronder je je kamer legaal kunt onderverhuren!

Deel deze pagina