Geen objecten gevonden

Leidse Prestatieafspraken 2018 ondertekend

27-12-2017

Zes woningcorporaties en de gemeente Leiden hebben 20 december de Prestatieafspraken 2018 ondertekend.

Leiden zet hiermee weer een stap richting een duurzamer huizenaanbod, meer betaalbare huurwoningen en meer studentenwoningen.

De Prestatieafspraken 2018 zijn ondertekend door de woningcorporaties met huizen in Leiden – behalve DUWO zijn dat Ons Doel, Portaal, de Sleutels, Woonzorg Nederland en Ymere – en de gemeente Leiden. De zeven partijen spreken hiermee af wat ze de komende jaren doen op het gebied van omvang en betaalbaarheid van de voorraad sociale huurwoningen, studentenhuisvesting, de combinatie van wonen en zorg, huisvesting van bijzondere aandachtsgroepen en duurzaamheid. Bij de prestatieafspraken zijn maatregelen geformuleerd die ertoe moeten leiden dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Op basis van deze afspraken kunnen corporaties en gemeente elkaar aanspreken op de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen. De afspraken die vandaag zijn ondertekend zijn een actualisatie en nadere uitwerking van de Prestatieafspraken 2015-2020.

In de Prestatieafspraken 2018 staat onder andere dat DUWO verder werkt aan het terugdringen van het tekort aan studentenwoningen. Alle corporaties spreken af in 2020 tenminste 16.433 sociale woningen te hebben. De vraag naar sociale woningen is en blijft groot. Daarom onderzoeken de corporaties komend jaar of en hoe het mogelijk is om in 2030 de verwachtte benodigde sociale woningen daadwerkelijk te kunnen bouwen.

CO2 neutraal 
In de Prestatieafspraken 2018 is er speciale aandacht voor duurzaamheid. In lijn met de Leidse Warmtevisie is het doel dat alle sociale huurwoningen in 2050 CO2 neutraal zijn. De corporaties en de gemeente spreken af dat nieuwbouw in principe aardgasloos wordt gebouwd en ook bij renovatie is aardgasloos het uitgangspunt.

Deel deze pagina