Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Landelijk Congres Studentenhuisvesting gaat over internationalisering

Leestijd: 2 min

Het jaarlijkse Landelijk Congres Studentenhuisvesting komt er weer aan: donderdag 7 september wordt de editie 2023 in Utrecht gehouden. Thema is ‘Internationalisering, af- of bijbouwen?’, gepresenteerd in een gevarieerd programma.

Het congres wordt ieder jaar georganiseerd door Kences, de bracheorganisatie voor studentenhuisvesters en is bedoeld voor bewindslieden, landelijke en gemeentelijke politici en ambtenaren, bestuurders, woningcorporaties, koepelorganisaties voor studentenhuisvesting, onderwijsinstellingen, beleggers, bouwbedrijven, huurdersorganisaties en media.

Het thema voor het komende congres is zonder meer actueel: afgelopen jaren groeide het aantal internationale studenten in ons land enorm. Ze zijn weliswaar hard nodig voor de onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt, maar hun grote aantallen staan ook op gespannen voet met de huisvestingsbehoefte en de toegankelijkheid van het onderwijs. De vraag naar een gezonde balans wordt daarom alom gesteld.

Experts, discussie en workshops

Tijdens het congres geven experts hun mening over de internationalisering en gaan daarover met elkaar en met de zaal in discussie. Het ochtendprogramma wordt geleid door presentator en stand up comedian Edson da Graça. Sprekers zijn onder meer filosoof en VU-docent Ad Verbrugge, vice-voorzitter van het CvB van de Universiteit Utrecht Margot van der Starre, LSVB-voorzitter Elisa Weehuizen en vertegenwoordigers van de ministeries van OCW en BZK. Cabaretier Boban Benjamin Braspenning sluit af met liedjes, verhalen en grappen. Na de lunch zijn er workshops en mogelijkheden voor werkbezoeken. Workshops gaan over onder meer Short Stay, hospiteren en de alternatieven daarvoor en de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.

Het congres wordt gehouden in de Geertekerk in Utrecht (’s morgens) en de Paushuize (’s middags), beide in Utrecht, en is van 9.00 tot 16.00 uur. De deelname is gratis. Aanmelding is mogelijk op de website van Kences.

Nieuwsoverzicht