Geen objecten gevonden

Kamernood blijft, ook met corona en nieuwbouw

16-11-2020

De vraag naar studentenwoningen blijft komende zeven jaar hoog, ondanks de coronapandemie en nieuwbouw. Ook in het werkgebied van DUWO. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers en prognoses in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting die onlangs verscheen.

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting is een rapport dat sinds 2012 jaarlijks wordt gemaakt in opdracht van de rijksoverheid en Kences, brancheorganisatie voor studentenhuisvesting. Het bevat actuele cijfers en prognoses over de aantallen studenten in Nederland en de weerslag daarvan op de benodigde studentenhuisvesting.

Begin november presenteerde Kences de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020 tijdens een online congres. Er blijkt uit dat een al eerder ingezette trend zich gestadig doorzet: het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs groeit naar verwachting voorlopig nog steeds licht, maar slinkt na een jaar of vier, vijf enigszins  tot in 2027 ongeveer weer het huidige niveau is bereikt. Die afname zit bij de HBO-studenten, niet bij het WO. Daar zit komende jaren blijvende lichte groei, met name bij de buitenlandse studenten. Zo zijn er op dit moment in totaal 711.000 voltijd studenten in het hoger onderwijs, waarvan 300.000 in het WO en 411.000 in het HBO.  Daarvan komen er 615.000 uit Nederland en 96.000 uit het buitenland. In 2027 hebben we in het hele hoger onderwijs volgens de prognose 710.000 studenten, waarvan 585.000 Nederlandse en 125.000 internationale studenten.

 

Stijging in werkgebied DUWO

Doorgerekend naar het DUWO-werkgebied gaat het om 241.000 studenten totaal, waarvan er 33.800 uit het buitenland komen. In 2027 komt dat uit op 258.000 studenten, waaronder 48.500 internationale. In vergelijking met de landelijke cijfers voor 2027 is er in het werkgebied van DUWO (met immers zeer veel hoger onderwijsinstellingen) dus toch sprake van een stijging. Kamertekorten – het huidige staat landelijk op 22.000 woningen - zullen daarom ook over zeven jaar nog zeker niet tot het verleden behoren. De vraag blijft hoog.

Dat blijkt ook uit de cijfers over uitwonende studenten. Nu zijn het er in heel Nederland 370.000 en in het  DUWO-werkgebied 115.000. In 2027 worden er landelijk tussen de 380.000 en 393.000 uitwonenden studenten voorzien, waarvan 128.000 tot 133.000 in het werkgebied van DUWO. Vooral de stijging van het aantal internationals zorgt voor meer uitwonenden. 

 

Weinig invloed corona en nieuwbouw

Kernces heeft voor het rapport ook laten kijken naar de invloed van de coronapandemie op de aantallen studenten en de kamernood. Twee scenario’s, een milde en een wat ernstiger, laten echter weinig invloed zien op de studentenaantallen en de kamertekorten. In het milde scenario zou de woningvraag tot 2027 landelijk nog steeds toenemen met 14.000. In het ernstiger toekomstbeeld is sprake van een afname van de vraag van 4.000. In geen geval is er invloed op de kamernood. Bij de berekening van de cijfers zijn tevens alle bestaande bouwplannen voor studentenwoningen meegenomen. Ook daarmee blijven tekorten bestaan. De noodzaak voor het bouwen van nieuwe studentenwoningen blijft ook komende jaren dringend aanwezig.

Het volledige rapport is hier te lezen:

www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/05/landelijke-monitor-studentenhuisvesting-2020

 

Deel deze pagina