Geen objecten gevonden

Kamermeerderheid vraagt bouw studentenwoningen Kronenburg

19-10-2022

De kansen voor de bouw van 2.500 studentenwoningen in de Amstelveense wijk Kronenburg zijn er nog steeds. Waar eerder minister De Jonge van volkshuisvesting al aangaf de mogelijkheden voor nieuwbouw opnieuw te willen bekijken, heeft inmiddels een kamermeerderheid het kabinet opgeroepen de plannen toch door te voeren.

Vorig jaar tekende de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog bezwaar aan tegen het plan van de gemeente Amstelveen, omdat de locatie teveel geluidsoverlast van het vliegverkeer van Schiphol zou ondervinden en daarom niet geschikt voor woningen wordt geacht. De Raad van State gaf het ministerie eerder dit jaar gelijk, waarmee er een streep door het bouwplan kwam.    

Motie D66 en Christenunie

Minister De Jonge zei echter in juli de mogelijkheden voor de nieuwbouw opnieuw te willen bekijken, omdat er een concreet plan ligt en de behoefte aan studentenhuisvesting enorm is. Afgelopen maand dienden D66 en Christenunie een motie in de Tweede Kamer in waarin ze het kabinet opriepen de nieuwbouw mogelijk te maken vanwege het grote tekort aan studentenwoningen. Een ander motief is volgens de twee partijen dat de locatie vlak naast campus Uilenstede ligt, in een wijk die met evenveel vliegtuiglawaai als Kronenburg te maken heeft. De Tweede Kamer stemde in meerderheid voor de motie.

Vlak naast Uilenstede

Voor studentenhuisvesting in de kantorenwijk Kronenburg bestaan al jaren plannen. DUWO is een van de partijen die bij de planontwikkeling zijn betrokken. DUWO ziet de studentenhuisvesting op Kronenburg als een uitstekende aanvulling op de naastgelegen campus Uilenstede waar ze 3.500 woningen heeft.

Deel deze pagina