Geen objecten gevonden

HUURVERHOGING BEPERKT TOT MAXIMAAL 1,4%

12-04-2018

DUWO beperkt de huurverhoging per 1 juli 2018 voor het grootste deel van haar woningen tot 1,4%.

Hiermee corrigeert DUWO hoofdzakelijk de inflatie over 2017. In enkele gevallen waar DUWO geen eigenaar is en er contractueel afwijkende afspraken zijn, kan DUWO een hoger percentage berekenen. Dat geldt ook voor bepaalde woningen waar de huur lager is dan die van vergelijkbare woningen in hetzelfde complex. De verhoging is in deze gevallen maximaal 2,9% bij onzelfstandige woningen, respectievelijk  3,9% bij zelfstandige woningen. DUWO past in 2018 de inkomensafhankelijke huurverhogingen van 5,4% niet toe.

Vóór 1 mei 2018 krijgen de huurders een mail of brief met de nieuwe (kale) huur.
Tegelijk met de huur wordt ook het voorschotbedrag van de servicekosten aangepast. Van de meeste servicekosten kan DUWO de hoogte niet beïnvloeden. Wel proberen we waar dat mogelijk is de servicekosten zo laag mogelijk te houden. De tarieven van de glas- en inboedelverzekering en Ziggo worden dit jaar iets verhoogd, het tarief van het serviceabonnement blijft hetzelfde.

Betaalbaar houden
De huurdersorganisaties hebben positief geadviseerd op de beperkte huurverhoging die DUWO voorstelde. We zijn het erover eens dat een extra boveninflatoire huurverhoging niet op zijn plaats is nu het inkomen van een groot deel van onze huurders onder druk staat. Onze student-huurders hebben te maken met de invoering van het studievoorschot. Om onze woningen voor mensen met een bescheiden inkomen betaalbaar te houden, zien we ook voor de reguliere sociale woningvoorraad af van een extra huurverhoging (boven inflatie).

Meer informatie over de huurverhoging 2018.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden