Huurverhoging beperkt tot maximaal 1,6%

18-04-2019

DUWO beperkt de huurverhoging per 1 juli 2019 voor het grootste deel van haar woningen tot 1,6%.

Hiermee corrigeert DUWO hoofdzakelijk de inflatie over 2018. In enkele gevallen waar DUWO geen eigenaar is en er contractueel afwijkende afspraken zijn, kan DUWO een hoger percentage berekenen. Dat geldt ook voor bepaalde woningen waar de huur lager is dan die van vergelijkbare woningen in hetzelfde complex. De verhoging is in deze gevallen maximaal 3,1% bij onzelfstandige woningen, respectievelijk  4,1% bij zelfstandige woningen. DUWO past in 2019 de inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,6% niet toe.

Vóór 1 mei 2019 krijgen de huurders een mail of brief met de nieuwe (kale) huur.
Tegelijk met de huur wordt ook het voorschotbedrag van de servicekosten aangepast. Van de meeste servicekosten kan DUWO de hoogte niet beïnvloeden. Wel proberen we waar dat mogelijk is de servicekosten zo laag mogelijk te houden. Het tarief van Ziggo wordt dit jaar iets verhoogd, de tarieven van de glas- en inboedelverzekering en het serviceabonnement blijven hetzelfde.


Betaalbaar houden

De huurdersorganisaties hebben positief geadviseerd op de beperkte huurverhoging die DUWO voorstelde. We zijn het erover eens dat een extra huurverhoging niet op zijn plaats is nu het inkomen van een groot deel van onze huurders onder druk staat. Onze student-huurders hebben te maken met de invoering van het studievoorschot. Om onze woningen voor mensen met een bescheiden inkomen betaalbaar te houden, zien we ook voor de reguliere sociale woningvoorraad af van een extra huurverhoging (boven inflatie).

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden